Så undviker ni ägarkonflikter

Ägarkonflikter Tydliga spelregler och kommunikation, en gemensam vision men också en plan för hur framtida konflikter ska hanteras. Det är receptet på hur man förebygger ägarkonflikter i bolag, menar föreläsaren och vd:n Agneta Olsson.

Så undviker ni ägarkonflikter
Jobba på relationen mellan ägarna, rekommenderar Agneta Olsson, själv ägarutbildare.

Ett samägande i företagsvärlden kan liknas vid ett äktenskap, menar Agneta Olsson. I den första fasen ser man bara möjligheter – man delar målbild och är peppade på framtiden. Sedan händer saker. Livssituationer förändras, ägarna får olika prioriteringar, och inte sällan utvecklas man åt olika håll, motivationen börjar svikta. Det börjar skava i relationen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Fakta

6 tips för att undvika ägarkonflikter

  1. Tydliga spelregler och ansvarsområden. Det är viktigt att ha tydliga spelregler och ansvarsområden för ägarna. Till exempel att man fastställer en tydlig struktur för beslutsfattande, mandat och roller för de olika ägarna men även vad ni ska ha för code of conduct utifrån ett ägarperspektiv. Att manifestera en ägarpolicy kan också vara till hjälp. Det vill säga, att sätta ramverket för vad som gäller för er som ägare inom olika områden gällande bolaget.
  2. Kommunikation. Att kommunicera och skapa tillit är centralt för att undvika ägarkonflikter och det är något som behöver byggas över tid. Ni behöver tillbringa tid tillsammans som i vilken relation som helst för att bygga tillit. Både i vardagen men också vid planerade tillfällen. Till exempel planera in möten under kalenderåret och resa bort tillsammans. Då får man tid att diskutera såväl företaget som privata saker, och bli mer sammansvetsade. Säkerställ också att alla ägare är informerade och involverade i organisationens verksamhet. En öppen och ärlig kommunikation kan bidra till att undvika missförstånd och oenigheter.
  3. Ägardirektiv. Ett sätt att förebygga men även att hantera en konflikt är att ta fram ett ägardirektiv. Dels skapar man en samsyn runt bolagets riktning, dels kan en workshop med erfaren extern ”faciliterare” även identifiera möjliga konflikter och lösa upp knutar under processen. Inte sällan blir det en hel del aha-insikter under en sådan process.
  4. Skapa en gemensam vision. Att skapa en gemensam vision för organisationen undviker konflikter. Detta bidrar till att alla ägare har en gemensam inriktning och arbetar mot samma mål. En vision ska vara näst intill onåbar, kännas kittlande i magen och vara något ni som är ägare ”går igång” på.
  5. Konflikthantering. Det är viktigt att ha en plan för hantering av konflikter om de skulle uppstå. En sådan plan kan innehålla en rutin för att hantera konflikter och fastställa ansvarsfördelning för att lösa eventuella tvister. Precis som avtal ofta skrivs i solsken men ska tolkas i regn är det en varm rekommendation att göra en plan innan det börjar skava. Säkerställ att alla ägare är medvetna om denna plan, och förstår och känner sig trygga med den.
  6. Utveckla en feedback-kultur. Det är viktigt att ägarna agerar professionellt och respekterar varandras åsikter och synpunkter. Att agera professionellt innebär att se till bolagets bästa. Var mån om att undvika personangrepp eller negativitet och fokusera i stället på att hitta lösningar som gagnar organisationen som helhet. Utveckla även en feedback-kultur gentemot varandra. Det finns proffs som lär ut fantastiska feedback-tekniker. Att praktisera feedback, både ge och ta kan vara guld värt för er framtida gemensamma relation och därmed skapa värde för bolaget.

– Jag har sett det ske väldigt ofta i bolag, och det kan verkligen jämföras med äktenskap som man inte underhåller, säger Agneta Olsson. Om man inte tillbringar tid tillsammans och reder ut missförstånd i tid så kan de bli stora.

Att bara ses på bolagsmöten är inte att rekommendera. Hon menar att ägare i ett bolag behöver jobba på relationen på samma vis som gifta par. Det är bra även ur ett medarbetarperspektiv – se på ägarskapet som ett föräldraskap, föreslår Agneta Olsson.

– Som ägare behöver ni vara det bästa exemplet för att motivera och skapa trygghet hos resten av medarbetarna. Det märks om inte ’föräldrarna’ är överens, säger hon.

Slarva inte med relationsbygget, ägare emellan. Annars är kanske snart konflikten ett faktum, varnar ägarutbildaren (med mera) Agneta Olsson. Foto: Emmy Jonsson

Ägardirektiv – en gemensam vision

Förebyggande ägarterapi är ett utmärkt sätt att stärka ägarförhållandet. Då talar man både ägarfrågor och personliga frågor som kan påverka ägarrelationen.

Men det bästa receptet är att förbereda sig för framtida slitningar redan innan man startar gemensamt bolag, enligt Agneta Olsson. Ett genomtänkt ägardirektiv ger en kompassriktning, och det bör man se över minst en gång om året för att veta att man fortfarande är på rätt kurs.

– Ägardirektivet står för en gemensam vision, där man har diskuterat man vill. Det är också något att kommunicera till medarbetarna, som motiverar och ger känslan att det här är en resa som blir spännande att följa, förklarar Agneta Olsson. Många gångar är man överens om visionen men missar att man har olika ambitioner med tempot och riskerna man är beredd att ta för att uppnå visionen.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.