Så tar du bra beslut som vd

Beslutsfattande Att kunna fatta beslut är något en vd gör varje dag. Att kunna ta snabba beslut är en konst som inte alla behärskar.

Så tar du bra beslut som vd
Att ta beslut är en svår konst. Foto: Stock adobe.

Beslutsfattande är ett återkommande inslag i en ledares vardag.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Förenklat kan man säga att i en beslutsprocess är ett första viktigt steg är att förstå och klargöra förutsättningarna för beslutet, sedan tar man in relevant information och utvecklar mer än ett alternativ, väljer ett för införande och avslutar processen om införandet av beslutet nådde de avsedda effekterna, säger Björn Fagerström, managementkonsult och chef för sektionen forskning, samverkan och innovation vid Lunds universitet.

Han studerar främst komplexa beslut som kräver involvering av flera personer och konstaterar att om man är tränad i att ta komplexa beslut kan man även ha nytta av det i vardagliga mikrobeslut.

– Det kan vara bra att fatta snabba intuitiva beslut, men det är inte fel att diskutera med någon annan om man inte har all information själv för att minska risker, menar Björn Fagerström.

Ett annat tips från honom är att man sover på saken.

– Det är lite bondförnuft i vardagen. Om man bara fattar ett intuitivt beslut är det inte säkert att man vägt in all information. Det kan vara känslorna som styr och då finns stor risk att fatta ett dåligt beslut.

Måste förstå beslutssituationen

Under pandemin var det många vd:ar och ledare som befann sig i en svår situation och tvingades fatta många beslut på kort tid vilket även kan hända i många andra pressade situationer.

– Trots tidsbrist gäller det att förstå beslutssituationen, värdera olika handlingsalternativ och utvärdera konsekvenser.

Man ska samla in relevant information, värderar den och samla kunnig kompetens inom området för beslutet som ska tas.

– Sedan tittar man på konsekvenserna och ser om det verkligen går att implementera det man tänkt besluta om. När det är bråttom är det stor risk att bli framtung och enormt fokuserad på att klippa ett beslut och missar när det gäller konsekvens och genomförande.

Han menar att det första en vd ska tänka på är vad denne vill uppnå med beslutet och sedan bryta ner det till aktiviteter som går att implementera och ger de effekter som efterfrågas.

Tar bort bruset

Björn Fagerström konstaterar att om man ger folk ”fritt valt arbete” så samlar de in för mycket information. Genom att samla ett kompetent gäng kan man bestämma precis vilken information som behövs.

– Det tar bort en del av bruset och förbättrar läget.

Björn Fagerström betonar att det idag krävs ett ledarskap som sätter ramar i stället för att detaljstyra så att företaget får ut beslutskraften i teamen. Björn Fagerström betonar att det idag krävs ett ledarskap som sätter ramar i stället för att detaljstyra så att företaget får ut beslutskraften i teamen.

Han har sett att det är vanligt att det saknas en implementeringsplan.

– En vanlig fälla är också att ta med personer med rätt kompetens så att man samlar in bristfällig information. När man har bråttom beslutas det ofta om första bästa lösning som löser problemet där man har ont, vilket i slutänden kan bli kostsamt, säger Björn Fagerström.

Han betonar vidare att det idag krävs ett ledarskap som sätter ramar i stället för att detaljstyra så att företaget får ut beslutskraften i teamen och där ledaren litar på att teamen löser problemen och utmaningarna.

Viktigt med processfokus

Björn Fagerström konstaterar att när vi tvingas fatta snabba beslut på kort tid påverkas beslutsprocessen.

– Det är viktigt att behålla ett processfokus så att man tänker helhet. Tyvärr blir det mer fokus på att utvärdera problemet än att på utvärdera alla de konsekvenser som följer nedströms av olika alternativ.

Han sammanfattar principen för att fatta väl avvägda beslut med hög kvalitet med att förstå det övergripande syftet eller problemet samt beslutssituationen, samla in relevant information, bedöma risker, förstå nivån av osäkerhet, ta fram handlingsalternativ och bedöma konsekvenser.

– När trycket på att fatta beslut ökar och tidsfönstret kortas blir det extremt svårt att fatta beslut med hög kvalitet. Dessutom påverkas beslutssituationen i hög grad av påverkanstrycket, vilket kontinuerligt ändras dag för dag. Det är därför viktigt att förstå beslutsprocesser för att fatta väl avvägda beslut när tiden är knapp och yttre trycket högt, avslutar Björn Fagerström.

Fakta

3 goda råd att tänka på vid snabba beslut

  1. Tänk process även om tiden är knapp – vad vill ni uppnå? Vilka effekter vill ni uppnå? Vilka aktiviteter behöver genomföras för att uppnå resultatet och den förväntade effekten.
  2. Samla in all information som behövs, utvärdera flera handlingsalternativ, analysera konsekvenser och risker, värdera osäkerhet och säkra att det går att realisera och implementera.
  3. Samla kompetens som är lämpad att fatta beslut kring frågan. Följ upp beslutet, korrigera vid behov och glöm inte att se genomförandet som en del i er lärprocess.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.