Så skapas affärsnytta med tankeledarskap

Ledarskap Att skapa ett starkare varumärke för sitt företag och därmed stärka affärsnyttan drömmer många vd:ar om. En modell är tankeledarskap, enligt Frida Blom, seniorkonsult på PR-byrån Westander.

Så skapas affärsnytta med tankeledarskap
Frida Blom, seniorkonsult. Foto: Westander

Tankeledarskap, eller thought leadership som man vanligare talar om, handlar om att driva branschens eller samhällets utveckling framåt genom att aktivt delta i samhällsdebatten, och påverka andra i motsats till mer traditionellt varumärkesarbete där man bara lyfter fram den egna verksamheten och dess styrkor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Vi på Westander har en bestämd tro på att det bästa sättet att stärka sitt varumärke är att delta i samhällsdebatten i en fråga som ligger nära den egna kärnverksamheten, konstaterar Frida Blom. Ett mått på framgång i tankeledarskapet kan vara att man blir den naturliga efterfrågade experten av media, politiska beslutsfattare eller andra aktörer i samhället.

Hennes erfarenhet av att arbeta med tankeledarskap är att många nya kunder till byrån inte initialt tänkt så mycket i dessa banor. Men att när de diskuterar möjligheterna att bli den som leder utvecklingen och på så sätt kunna skapa både affärsnytta och samhällsnytta så är intresset ofta stort och attraktivt för många.

På Westander har de sammanställt en lista med tips kring implementering av tankeledarskap. Här är listan.

Fakta

Så implementerar du tankeledarskap

1. Utgå från affärsmål

Se till att tankeledarskapet har en tydlig koppling till er affärsverksamhet. När det specifika området är affärskritiskt får ni lättare med hela organisationen.

2. Avgränsa området

Begränsa ert tankeledarskap till ett område där ni naturligt kan uppfattas som experter. Ju mer konkret och specifikt ni definierar området, desto lättare kan ni ta positionen som tankeledare.

3. Bidra till samhället

Basera tankeledarskapet på en ambition om att bidra till en positiv samhällsutveckling. Utgå från allmänintresset när ni formulerar era budskap om förändring.

4. Ta fram förslag

Presentera konkreta förslag som driver utvecklingen framåt på ert område. Var tydliga med vad som är problemet, vad ni vill att någon ska göra och hur ni själva bidrar till lösningen.

5. Bjud på kunskap

Erbjud praktiskt användbar kunskap lättillgängligt för kunder, branschkollegor och beslutsfattare. Använd format som tipslistor, rapporter, sociala medier, hemsidor, debattartiklar och handböcker.

6. Få med organisationen

Arbeta kontinuerligt med att skapa intern förankring av tankeledarskapet hos medarbetare och chefer. Hela företaget måste kunna leva upp till kundernas högt ställda förväntningar på ert område.

7. Tyck till i debatten

Gör tydliga ställningstaganden i debatten och var beredda på reaktioner från meningsmotståndare. Se eventuell kritik som en möjlighet att föra ut ert budskap en gång till.

8. Prioritera ett budskap

Välj ut ett enda budskap som sammanfattar vad ni vill med tankeledarskapet. Upprepa detta huvudbudskap ofta och använd det som en röd tråd i all er kommunikation.

9. Profilera talespersoner

Utse nyckelpersoner bland medarbetarna till profilerade experter och talespersoner. Ta fram handlingsplaner som hjälper dem att arbeta proaktivt och föra fram era budskap.

10. Konkretisera målbilden

Formulera en tydlig målbild på tre års sikt, som kan vägleda ert tankeledarskap. Bidra till fokus och uthållighet genom att årligen mäta medarbetarnas bedömning av er framgång.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.