Så ska framtidens vd vara

Kompetensjakten Vilka kompetenser kommer företagen att behöva i framtiden? Vi synar framtidens arbetsmarknad, från vd-nivå till nyckelpersoner och övriga medarbetare.

Så ska framtidens vd vara
Mångfald är lika viktigt som kulturell matchning för framtidens nyckelpersoner. Foto: Adobe stock

Patrik Hagman, som är vd för rekryteringsföretaget Wrknest, menar att framtidens arbetsmarknad kommer att präglas av automatisering, globalisering och digitalisering, vilket kommer kräva tekniska färdigheter och specialkunskaper från anställda.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Fakta

Kompetenser som kommer att behövas i framtiden

 • Vara handlingskraftig.
 • Vilja satsa på utveckling.
 • Ha digital kompetens.
 • Kreativitet.
 • Kunna kommunicera.
 • Kunna arbeta i team.
 • Entreprenörskap.
 • Emotionell intelligens.

– Jobben kommer inte försvinna, men det kommer att ske en förändring i vilka färdigheter som krävs för att klara av jobben. Därför blir det extra viktigt med anpassningsbarhet och flexibilitet från både arbetsgivare och anställda, säger han.

Patrik Hagman konstaterar att det kommer att vara möjligt för fler jobb att utföras på distans och på så sätt ökar konkurrensen på arbetsmarknaden.

– Demografiska förändringar, som en åldrande befolkning, kan också leda till en högre efterfrågan på vissa typer av jobb, exempelvis vårdpersonal.

Det kommer enligt honom också att finnas ett större fokus på hållbarhet och miljö, vilket skapar nya möjligheter för arbetstagare med expertis inom hållbarhet och miljöfrågor, gröna teknologier, hållbarhetsrådgivning, klimatanpassning och cirkulär ekonomi.

– Vidare blir mjuka färdigheter som kommunikation, samarbete och ledarskap avgörande för att lyckas i många roller, och arbetstagare som kan visa upp starka mjuka färdigheter har en fördel gentemot andra kandidater. Detta är något som är viktigt att ta hänsyn till vid rekryteringar, betonar Patrik Hagman.

8 grundläggande kompetenser

Han lyfter fram åtta grundläggande kompetenser på framtidens arbetsmarknad som kommer att vara viktiga för att lyckas. Att vara handlingskraftig är en sådan, liksom att satsa på utveckling.

– Det krävs också digital kompetens, som handlar om att ha grundläggande kunskap och förmåga att använda digitala verktyg och plattformar på ett effektivt sätt. Kreativitet är också viktigt, då det alltid kommer att finnas behov av att tänka kreativt och att lösa problem på nya och innovativa sätt.

En annan viktig kompetens är att kunna kommunicera tydligt och effektivt med andra, både skriftligt och muntligt. Detta gäller då både på armlängds avstånd och på distans.

– Att kunna arbeta i team och samarbeta med andra är också en viktig kompetens, liksom att vara flexibel och anpassningsbar till förändringar på arbetsmarknaden.

Entreprenörskap är en annan eftertraktad egenskap, då förmågan att identifiera möjligheter och ta risker för att skapa något nytt och innovativt är viktig.

Den sista kompetensen som Patrik Hagman lyfter fram är emotionell intelligens som han menar är otroligt viktigt då det hjälper till att skapa en positiv arbetsmiljö och bidra till produktivitet samt ökar samarbetsviljan och effektiviteten på jobbet genom att visa empati och förstå andras perspektiv.

Patrik Hagman konstaterar att framtidens vd måste vara medveten om den påverkan dennes företag har på miljön och på samhället.

 Framtidens vd

När det gäller framtidens vd måste denne, enligt Patrik Hagman, kunna navigera i komplexa affärsmiljöer och fatta strategiska beslut som driver tillväxt och hållbarhet, samtidigt som han eller hon tar ett socialt ansvar och är inkluderande.

– Framtidens vd behöver också vara tekniskt kunnig och ha en stark förståelse för teknologi och dess förmåga att driva tillväxt, effektivitet och innovation.

Att vara agil och anpassningsbar kommer också, enligt Patrik Hagman, vara avgörande, framför allt med tanke på de snabba förändringarna på marknaden och behovet av att anpassa sig till nya affärsmodeller, branschstörningar och utvecklande kundbehov.

– Man kommer att behöva vara redo att pivotera snabbt för att ligga steget före konkurrensen.

Socialt ansvarstagande blir också allt viktigare.

– Framtidens vd måste vara medveten om den påverkan dennes företag har på miljön, samhället och samhällets större frågor. Han eller hon kommer att behöva ta en ledande roll i att driva positiv förändring och hållbarhet och våga ta ställning.

Även mångfald och inkludering är, enligt Patrik Hagman, viktiga faktorer för att skapa en framgångsrik företagskultur. Framtidens vd kommer behöva ta en proaktiv och ledande roll i att främja dessa värderingar.

– Genom att skapa en inkluderande och mångfaldig arbetsmiljö drar man nytta av olika perspektiv och erfarenheter som ökar innovation och kreativitet.

Rekrytering av nyckelpersoner

När man rekryterar nyckelpersoner till ett företag är det viktigt att tänka på flera saker.

– En av dessa är att komplettera det befintliga teamet och undvika att anställa en klon, utan snarare välja någon som vågar utmana och ställa frågan varför vi gör på detta viset.

Han betonar också att kulturell matchning är viktig, eftersom det är viktigt att alla nyckelpersoner delar samma vision. Det är även viktigt att hitta kandidater som kan bidra med något unikt till teamet.

– För att undvika oönskade överraskningar i framtiden, är bakgrundskontroller avgörande. Slutkandidaterna bör också diskutera med befintliga nyckelpersoner för att få deras input. Därtill bör företaget titta på möjligheten att erbjuda prestationsbaserad lön eller optionsprogram för att locka till sig bästa möjliga kandidater. Slutligen är det viktigt att nyckelpersonen är föränderlig och villig att ständigt vidareutvecklas för att hålla sig i framkant, avslutar Patrik Hagman.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.