Så molnmogna är svenska företag

IT En ny nordisk molnundersökning visar att finansbranschen leder utvecklingen medan offentlig sektor är minst molnmogen. Endast kan 18 procent av nordiska företag och organisationer betraktas som ”molnmogna”.

Så molnmogna är svenska företag
Foto: Adobe Stock

Molnlösningar har blivit en kritisk faktor för digitaliseringen och förverkligandet av datadrivna möjligheter. När det gäller mognaden inom olika branscher är bank- och finansbranschen i topp vilket även var fallet i rapporterna från 2015 och 2017, medan offentlig sektor rapporterar den lägsta molnmognaden. Detta framkommer i Tietos rapport ”Cloud Maturity Index” som också visar att frågan om miljöpåverkan nu tar plats på mångas molnagendor.

– Den offentliga sektorn har också blivit mognare men släpar fortfarande efter, delvis på grund av bristande interna kapacitet och vissa utmaningar för att attrahera rätt expertis för att utnyttja moderna it-produktionsformer och servicemodeller. Detta har blivit det största hindret för förbättringar i molnmognad, säger Tommy Persson, rådgivare inom molntjänster, Tieto.

Detta är den fjärde upplagan av Cloud Maturity Index, som genomförts av analysföretaget Radar på uppdrag av Tieto. Rapporten visar att gapet mellan toppen och botten ökar, där de mogna blir bättre och de omogna faller efter. En av tio (13 procent) av organisationerna har inte alls påbörjat sin molnresa och kan betraktas som ”omogna”, medan de flesta (42 procent) är på en grundläggande nivå och 27 procent anses vara ”skickliga”. 18 procent når den högst klassificeringen ”mogen”.

– Molntjänster har i allt högre grad blivit en integrerad del av en effektiv it-verksamhet i hela Norden. Molnmogna organisationer tenderar att se moln som en nyckelfaktor för att klara av utmaningen att optimera kostnaderna samtidigt som innovation och nya intäktskällor påskyndas i snabbare takt. Men vi kan se att få använder den fulla potentialen för molntjänster på detta sätt, berättar Tommy Persson.

Många av organisationerna betraktar redan miljöpåverkan (så som energiförbrukning eller CO2-utsläpp) som en del av deras molnstrategi. Nära hälften (44 procent) av alla molnmogna organisationer säger att de överväger hur deras strategi påverkar miljön, medan endast 14 procent av de omogna organisationerna ger samma svar. På frågan om de kommer att börja undersöka miljöpåverkan i framtiden är andelen 26 procent (mogna organisationer) och 33 procent (omogna), medan 30 procent och 48 procent uppger att detta inte ingår i deras molnstrategi alls.

På frågan om lagtolkningar och den fysiska placeringen av data är ett hinder för att använda fler molntjänster, uppgav i genomsnitt två av fem (38 procent) av alla organisationer att detta är fallet. Särskilt viktigt är det för svenska organisationer (49 procent), jämfört med finska (33 procent) och norska (38 procent).

– Synen på datasuveränitet är ganska polariserad just nu, särskilt i Sverige och mycket på grund av många juridiska oklarheter och ibland motstridiga rekommendationer. Den offentliga sektorns uppenbara utmaning i Sverige har blivit det största hindret för förbättringar av mognadsgraden. Med utarbetade riktlinjer gör Finland goda framsteg och är i framkant inom den offentliga sektorn i Norden, säger Tommy Persson.

Andra insikter från årets ”Cloud Maturity Index”:

– Det största upplevda hindret för distribution av molntjänster bland mindre mogna organisationer är ”säkerhet” och ”myndighetskrav”. Det enskilt största hinder som identifierats av mogna organisationer är ”Svårighet att integrera molntjänster med den befintliga portföljen”.

– Molnmogna organisationer har i genomsnitt 20 procent lägre kostnader för IT-verksamheten genom att utnyttja fördelarna med molntjänster. IT-utgifterna som är kopplade till innovation är 29 procent större än mindre mogna organisationer.

– 62 procent av alla mogna organisationer har en molnstrategi på plats för upphandling av SaaS (Software as a service) medan endast 19 procent av omogna organisationer har det.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.