Så lyckas vd:n vid en intervju

Intervju Som vd ska man räkna med att bli intervjuad av en journalist. Detta är en bra möjlighet att få ut företagets viktigaste budskap, men dåliga förberedelser gör att möjligheterna rinner ut i sanden.

Så lyckas vd:n vid en intervju

Genom planering och träning hur en intervju ska skötas kan man uppnå mycket mer vid en intervju.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Hans Uhrus, som är en erfaren rådgivare i kommunikation, och är kommunikationsdirektör hos spelföretaget LeoVegas, ger här 18 råd kring hanteringen av en intervjusituation.

Före intervjun

1.Tillgänglig

Var tillgänglig för intervjuer och ställ upp. Se intervjuer som tillfällen för dig att få fram ditt budskap.

2.Ämne och frågor

Be alltid om att få frågorna skriftligt i förväg så att du kan förbereda dig.

3.Talesperson

Har ni en uttalad talesperson i organisationen som sköter alla kontakter med media? Stäm av om den personen ska ta intervjun eller om det är lämpligare att just du svarar på frågorna.

4.Planera svaren

Svara inte på intervjufrågorna direkt, utan be att få återkomma så att du har möjlighet att tänka igenom dina svar. Du får då även möjlighet att fundera igenom vad du vill få ut och vad du vill förmedla.

5.Budskap

Bestäm dig för ett eller två budskap som du vill nå ut med. En intervju är ett bra tillfälle för dig att framföra ditt budskap, samtidigt som du svarar på frågorna.

6.Språk

Använd ett språk som mottagaren förstår, använd inte svåra förkortningar och facktermer.

7.Historik

Vad har du och andra sagt i detta ämne tidigare. Återknyt gärna i dina svar till vad du eller andra sagt tidigare.

8.Syfte

Fundera på vad det bakomliggande syftet med intervjun är. Söker journalisten enbart efter kunskap eller kommer dina svar att vara en del av en större artikel eller en partsinlaga i en debatt.

9.Målgrupp

Vem är mottagaren/målgruppen? Tänk på vem artikeln eller intervjun vänder sig till. Anpassa komplexiteten i dina svar efter målgrupp och de förkunskaper som finns.

10.Statistik och siffror

Ta gärna fram statistik och siffror i ämnet. Det ökar din trovärdighet och visar att du är insatt.

11.Träna

Öva – om det finns tid så är det värdefullt att öva. Öva först själv på hur du ska svara på frågorna och ta sedan hjälp av en kollega som kan agera intervjuare och ställa frågorna till dig.

Under intervjun

12.Lugnt tempo

Tänk på att prata i ett lugnt tempo och låta det du säger sjunka in. Le, även om det är en intervju i radio eller enbart en telefonintervju; det hörs att du ler.

13.Liknelser och bildspråk

Använd gärna liknelser för att förtydliga det du vill ha sagt.

14.Utveckla frågan

Om du är osäker på vad du ska svara kan du alltid be intervjuaren att förtydliga sin fråga.

15.Tala sanning

Tala alltid sanning. Om du inte vet svaret så säg det och be att få återkomma eller säg att du inte vet.

Efter intervjun

16.Foto och bilder

Bilder/foto. Ofta vill journalisten ha ett foto av dig. Ha alltid ett par färdiga bra fotografier på dig själv tillgängliga och gärna något som är bilder från din aktuella miljö, som du kan skicka över.

17.Kompletterande material

Återkoppla till journalisten efter intervjun och tacka. Erbjud dig att bistå med kompletterande material.

18.Återkoppling

När intervjun är publicerad är det trevligt att ge positiv återkoppling.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.