Så leder du i kristider

Vd-rollen Att leda under en lågintensiv kris som en pandemi eller i en lågkonjunktur ställer höga krav på en vd. Här gäller det både att skapa trygghet hos oroliga medarbetare och att fatta tydliga beslut.

Så leder du i kristider
Foto: Adobe stock

I Sverige befinner vi oss i en lågintensiv kris sedan flera år tillbaka. Direkt efter att vi börjat glömma pandemin drabbades vi av lågkonjunkturen med hög inflation, rekordhöga elpriser, kriget i Ukraina och klimatförändringarna som påverkar oss allt mer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Det finns enligt Aida Alvinius, docent i ledarskap under påfrestande förhållanden och universitetslektor på Försvarshögskolan, en stor kriströtthet i samhället.

– Vi har inte haft riktiga möjligheter att återhämta oss efter pandemin förrän det har uppstått ett nytt skarpt läge att hantera, säger hon.

Prövar tilliten

Aida Alvinius har sett att många chefer i dag är rädda för att fatta beslut.

Lågintensiva kriser har ett diffust långsamt tempo.

– Då kan det vara svårt att bedöma allvarsgraden innan krisen är ett faktum, krisen är gradvis tilltagande och oförutsägbar vad gäller spridning och hastighet, berättar Aida Alvinius.

Lågintensiva kriser gör det oklart för beslutsfattare att veta exakt vilka resurser som behövs och vilka aktörer som ska hantera krisen.

– Den prövar tilliten till chefer och myndigheter och det är stor risk att grupper av individer skuldbeläggs.

Ett korstryck

Hon menar att leda i lågintensiva kriser främst handlar om två saker, känslohantering och ledarstrategier.

– Den akuta fasens största utmaningar är korstryck med utmaningar från olika håll och den egna och andras hantering av känslor.

När det gäller korstrycket upplever ledaren frustation och rädsla för vad som kommer att hända.

– Men också stolthet över att behöva hantera en sådan kris. Det pendlar i det egna känsloarbetet, säger Aida Alvinius.

Ledaren upplever också frustration från medarbetare som behöver socialt stöd.

– Det är då vanligt att ledare tycker att de drabbats av gnälliga medarbetare, men man kan inte förbjuda mänskliga reaktioner som oro och osäkerhet.

Media och allmänheten fungerar också i många fall som stressorer.

– Det gäller att hantera känslan av sårbarhet hos alla inblandade, skapa en känsla av trygghet och återskapa en känsla av kontroll.

5 tips

Hur du som vd leder i en lågintensiv kris

  • Symbolhandlingar är extra viktiga när man leder på högre organisatorisk nivå. I dessa tider behövs en stor dos av medmänsklighet och omtanke.
  • Kommunikation ska vara tydlig. Hantera filter, det vill säga identifiera hur informationen förvrängs eller var den fastnar. Stäm av att mottagaren har förstått budskapet, visa lyhördhet.
  • Arbeta tillsammans med organisationen med att identifiera olika typer av utmaningar på olika organisatoriska nivåer för att lättare bemästra krisen. Det du ser i din omgivning behöver inte vara detsamma som de underställda ser.
  • Våga fatta beslut! Det är lättare att få förlåtelse än tillåtelse. En kris kräver mod, kreativitet och improvisation. Det är brist på handling som påverkar tilliten mest i en negativ riktning.
  • Ta hand om dig själv! Hitta glädjeämnen i vardagen för att orka hålla ut! En lugn men omtänksam chef tenderar att smitta av sig med sitt emotionella tillstånd längre ner i organisationen.

Ledarens främsta verktyg

Hon betonar att ledarens främsta verktyg under en lågintensiv kris är kommunikation, information och ett tydligt beslutsfattande.

– Man ska försöka undvika att kommunikationen filtreras på något sätt. Det är viktigt att stämma av med mottagaren att det budskap man framför är förstått och man ska vara väldigt lyhörd. Ledaren måste visa en stor dos av ödmjukhet, omtanke, inspiration och motivation, menar Aida Alvinius.

Det är också viktigt med en gemensam lägesbild och att man tolkar det på ett någorlunda gemensamt sätt.

– Ledaren måste agera som ett föredöme och framför allt ha förtroende för sina medarbetare.

Tydliga mandat och frihet

Hon menar att i en lågintensiv kris gäller det att balansera mellan tydliga mandat och frihet.

– Man behöver hålla sig till policyer och regler samtidigt som man vid en kris inte vet vilka regler som gäller och alla behöver stor frihet under ansvar för att kunna agera, säger Aida Alvinius.

Det kan i en kris vara så att för mycket struktur, regler och policyer kan leda till handlingsförlamning och svårigheter att fatta beslut.

– Samtidigt som för mycket frihet kan leda till samordningsproblem eftersom man i en kris måste samverka med andra.

När en kris inträffar ska en organisation kunna agera snabbt. Som ledare kan det finnas många mål och perspektiv att ta i beaktande, samtidigt som beslut måste fattas – ofta under tidspress och med bristande beslutsunderlag.

Hon har sett att många chefer i dag är rädda för att fatta beslut.

– Det beror ofta på att det man säger och det man gör sprids omedelbart och hamnar i sociala medier. Man får synpunkter och tankar på det man gör, avslutar Aida Alvinius.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.