Så kan vd:ar tänka kring problemet med IT-haverier 

Digitalisering & IT It-haverier är dyrt – och allra dyrast är de för företag verksamma inom bank- och försäkring. En timmes nedtid i den sektorn kostar mer än dubbelt så mycket som motsvarande nertid inom energisektorn och tre gånger så mycket som inom telekomsektorn, men det finns åtgärder man som vd kan ta för att motverka problematiken, menar Niclas Molander, regiondirektör på it-säkerhetsföretaget Netscout.

Så kan vd:ar tänka kring problemet med IT-haverier 
IT-haverier stoppar affärerna. Foto: Adobe Stock

De kostsamma avbrotten har dessutom blivit fler. Enligt en sammanställning förra året från amerikanska Uptime Institute har andelen avbrott som kostar mer än 1 miljon svenska kronor ökat kraftigt under de senaste åren. Över 60 procent av avbrotten resulterar i minst 1 miljon kronor i totala förluster, vilket är en avsevärd ökning från 39 procent tre år tidigare. Andelen avbrott som kostar mer än en miljon kronor har ökat från 11 till 15 procent under samma period.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

Vad ligger bakom dessa avbrott i IT-driften, som i sin tur stoppar möjligheterna att driva affärerna? 

De största orsakerna inne i själva datacentren är nätverksrelaterade problem och mjukvaru- eller systemproblem. Enligt undersökningen från Uptime Institute har nätverksrelaterade problem varit den enskilt största orsaken till alla incidenter med avbrott i IT-tjänster, oavsett svårighetsgrad, under de senaste tre åren. Avbrott till följd av mjukvaru-, nätverks- och systemproblem ökar på grund av komplexiteten i den ökande användningen av molnteknik och olika typer av moderna tekniska arkitekturer. 

Niclas Molander
Niclas Molander.

Organisera er bättre

– Tyvärr saknar många företag förmågan att snabbt avhjälpa dessa kostsamma avbrott. Grundproblemet är att de flesta stora bolag inom bland annat finanssektorn varken är strukturerade eller informerade på ett sätt som snabbt löser dessa avbrott. Man jobbar i stuprör: en avdelning sköter nätverken, en annan servrarna och en tredje databaserna med all finansiell information. Och när appar eller system inte fungerar saknas en övergripande bild över var roten till avbrottet finns, förklarar Niclas Molander. 

För att vd:ar ska kunna hantera dessa avbrott på ett betydligt effektivare sätt än i dag behövs bättre organisation, metoder och teknik. Sådana som motverkar stuprörsmentaliteten och kortar tiden mellan upptäckt av ett problem till att systemen och tjänsterna är igång igen.

– Till en början behövs en förmåga att i förväg veta att tekniska problem och utmaningar är på väg och att det därmed gäller att vara extra uppmärksam och påkalla extra resurser. Det blir en proaktivitet som gör att vd:n och IT-avdelningen redan vet vad som är på väg – innan kunder ringer och klagar på tjänster som är nere – att en applikation eller tjänst fungerar dåligt, säger Niclas Molander.

Håll affärskritiska tjänster igång

När större tekniska problem hopar sig behöver vd:n sedan kunna få en översikt som i realtid identifierar var problemen till avbrotten sitter. På så sätt skapas en övergriplig bild för både vd:n och hela IT-avdelningen över hur orsakerna bakom avbrotten ser ut. Alla som jobbar med IT-driften kan därmed börja åtgärda problem med användarupplevelse och prestanda och se till att applikationer och tjänster fungerar för kunder, leverantörer och partner – utan att skylla ifrån sig på varandra. 

–  Eftersom företagen som drabbas av IT-avbrott ofta är stuprörsorganiserade tittar varje chef på sitt eget ansvarsområde för att bevisa sin oskuld och påpekar att just nätverket, servrarna eller databaserna fungerar, vilket för slutresultatet, att betjäna kunderna, är helt ointressant. Det viktiga är att de affärsmässigt avgörande IT-tjänsterna inte slutar fungera så att problemet med dyra avbrott helt utesluts, avslutar Niclas Molander. 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.