Så delegerar du bättre

Affärsstyrning Varje dag fastnar du i nya detaljer, på bekostnad av överblicken. Trots att du lägger all energi på att leda är medarbetarna missnöjda och efterlyser utveckling. Här är åtta tips som hjälper dig bli bättre på att delegera.

Så delegerar du bättre

Delegering är ett utmärkt sätt motivera och engagera medarbetare och på köpet få en mer effektivt och kvalitativ arbetsinsats. Medarbetare som känner sig betrodda och delaktiga når tveklöst bättre resultat än de som upplever sig själva som detaljstyrda.

Frigör potential

Det låter självklart, men det kan vara desto svårare att genomföra. Att delegera är inte detsamma som att släppa taget och därmed bädda för kaos. Tvärtom. Delegering som vilar på en solid grund är ett sätt att frigöra potential i din egen organisation.
Här är några steg på vägen:

1. Utvärdera rättvist och regelbundet.

Var tydlig med vilka mål som ska uppnås och samla rättvis, neutral statistik över hur det går för medarbetarna på vägen mot målen. Om en individ eller ett arbetslag missar målen, undersök varför och på vilket sätt det går att stötta arbetslaget eller justera förutsättningarna, så att delegeringen fungerar bättre.

2. Bygg en öppen företagskultur.

Var alltid öppen för nya infallsvinklar, ifrågasättande, idéer, förbättringsförslag och kritik. Öppen dialog utan rädsla för repressalier (uttalade eller outtalade) är den starkaste garanten för att dina medarbetare ska fungera optimalt och vilja delta i verksamhetens problemlösning och utveckling.

3. Investera i experiment, innovation och ständiga förbättringar.

Devisen att inte laga det som inte är trasigt funkar till viss del, men inte alltid. Även i smidiga väl fungerande processer finns det ofta utrymme för förbättringar. Lyssna alltid på förbättringsförslag från de medarbetare som står i verkstaden och gör jobbet, de vet ju trots allt bättre än någon annan vad de sysslar med.

4. Tillhandahåll rätt resurser i rätt tid

Dina medarbetare behöver ha robusta och adekvata verktyg för att lyckas, vare sig det gäller rätt kompetens, arbetsmaterial eller tydliga instruktioner. Identifiera vilken kunskap och kompetens som krävs för att framgångsrikt utföra arbetsuppgiften. Det är upp till dig att ta reda på vad för resurser som behövs för att delegeringen ska fungera.

5. Definiera ”vad” och delegera ”hur”.

Var ödmjuk, fall inte tillbaka på din oinskränkta beslutsrätt så fort något inte stämmer med din egen övertygelse. Låt dina medarbetare komma fram till hur de ska komma vidare, berätta vad det är du vill att de ska åstadkomma, men aldrig hur.

6. Belöna framgång.

Synliggör och belöna goda arbetsinsatser, ofta och gärna.

7. Visa genuint intresse och nyfikenhet

När du väl har släppt taget och delegerat, dyk upp då och då och fråga hur arbetet löper på. Visa genuint intresse och engagemang. Var sparsam med att dela med dig av dina egna idéer och lyssna gärna ungefär dubbelt så mycket som du talar.

8. Bjud in till delaktighet

Det yttersta testet för alla chefer är om de låter sina medarbetare vara delaktiga i affärskritiska beslut, till exempel strategier, rekrytering, eller ekonomi. Även om det finns områden där chefer och ledare bör ha den slutliga beslutsrätten och där besluten är av känslig art, finns det tydliga exempel på att delaktighet inom alla dessa viktiga områden kan öka både produktivitet och lönsamhet.

 

Den stora utmaningen vid delegering är att kliva åt sidan. men då kan det vara värt att minnas att ett starkt kontrollbehov medför merarbete, skapar stress och sänker prestationsförmågan. Det är också ett säkert sätt att avstå från utveckling i verksamheten.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.