Riskanalys – ditt ansvar som styrelseledamot

Krönika Att driva företag är att hantera risk. Som styrelseledamot ska du ligga minst ett halvår före verksamheten i dina analyser – annars har du inte tagit ditt ansvar, skriver Vd-tidningens krönikör Johanna Palmér.

Riskanalys – ditt ansvar som styrelseledamot
Foto: Adobe Stock

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att ha en uppdaterad, relevant och genomanalyserad riskkarta över sin verksamhet. Att driva företag är att ständigt hantera risk, välja en risknivå och arbeta för att RISK inte ska få sina bokstäver omkastade och utlösa KRIS.

I tider som dessa har de flesta styrelser extra fokus på detta, särskilt om verksamheten har små marginaler, är högt belånad eller har en svag stabilitet. I värsta fall alla tre.

En styrelse bör i sina scenarioanalyser ligger minst sex månader före verksamheten i sin analys av framtiden. De nyckeltal som styrelsen och verksamheten följer bör vaska fram tidiga signaler, så kallade ”early warnings,” på trendbrytande faktorer. Vad händer med försäljningen sex månader efter ett minskat antal besökare på hemsidan? Hur påverkas kundanskaffandekostnaden av sämre tider, blir säljcykeln längre? Hur påverkas vår försäljning om våra medarbetare signalerar stress? Har vi den ledning för bolaget som behövs eller finns det risker i personberoende av enskilda ledningspersoner?

Att oförberett stå utan en bra ledning för verksamheten, är sannolikt en risk med stora konsekvenser.

Det är vanligt att styrelsen lägger årets riskövning i samband med strategidiskussioner. Jag föredrar att ha det på ett separat möte, hjärnprocesserna för risktänkande och visionärt tänkande skiljer sig åt och de kan påverka varandra negativt genom att man inte fullt ut ser möjligheterna eller inte fullt ut tar riskerna på allvar.

Oavsett bör du i din styrelse tillse att det sker en ordentlig riskgenomgång där riskerna rankas efter sannolikheten att de inträffar och konsekvenserna av att de gör det. För varje risk som hamnar medelhögt eller högt i en eller två av de kategorierna ska en handlingsplan finnas eller tas fram. Vad kan vi göra i dag för att undvika att risken materialiseras? Vad gör vi, vem gör vad och hur gör vi om risken faktiskt blir verklighet? Kanske handlar det om försäkringar, möjlighet till extra likviditet eller att säkra upp extra produktionskapacitet om ”den stora” ordern kommer.

Det är viktigt att styrelsen har en klar tanke om succession i ledningsgruppen, inte bara för vd:n utan även för vd:ns närmsta medarbetare. Styrelsen bör lära känna ledningsgruppen för att ha förmågan att identifiera om det finns lämpliga och villiga interna kandidater i händelse av att vd snabbt måste eller vill lämna verksamheten. Att oförberett stå utan en bra ledning för verksamheten, är sannolikt en risk med stora konsekvenser.

Att driva företag är att hantera risk och det går aldrig att undvika mindre eller större kriser helt, hur mycket tid man än lägger på sin riskanalys. Men i tider som dessa finns all anledning att vara extra uppmärksam. Det är inte bara ett gott råd, det är ett ansvar som du som styrelseledamot har iklätt dig när du tackade ja till att vara en del av styrelsen.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.