Regel nr 1 i ledarskap: Alla kan utvecklas

Bloggen Hur arbetar du som vd för att skapa förutsättningar för utveckling på din arbetsplats? Såväl för ditt företags affärer, dina medarbetare och inte minst viktigt – dig själv... Låt oss börja med ledarskapsregel nr 1: Tro på dig själv.

Regel nr 1 i ledarskap: Alla kan utvecklas

Att alla vill utvecklas kan kännas självklart vid första anblicken. Men om vi dyker ner i det så är det inte alltid så vi tänker och tyvärr än mindre agerar. Fundera en kort stund på följande tre frågor:

  1. Tror du att du kan utvecklas och bli mer framgångsrik?
  2. Tror du att dina medarbetare kan utvecklas, trivas bättre och bli mer framgångsrika?
  3. Tror du att dina affärer och dina produkter, kan utvecklas, bli mer efterfrågade och mer framgångsrika?

Förhoppningsvis, och förmodligen, svarar du ja på frågorna (annars skulle du nog inte vara vd…).

Ambitionen kan bli en låsning

Då kommer här en fjärde fråga där svaret inte är lika enkelt:

Hur arbetar du rent praktiskt för att skapa förutsättningar för denna utveckling?

Som vd har du ofta ett tydligt uppdrag och är troligen högmotiverad. Att få nyckelpersoner att tänka till ett varv extra, att lösa utmaningar och se möjligheter i affärer och att skapa förutsättningar för ett både effektivt och positivt arbetsklimat är några av dina viktigaste drivkrafter.

Tyvärr kan en persons ambition (i det här fallet du som vd) ibland bli en låsning hos andra. Det upplever vi inte sällan när vi arbetar med vd:ar, ledningsgrupper och styrelser.

Styrelsemedlemmar skapar ofta tryck på vd:n för att få till snabbare förändring, få ut än mer av affären, hitta ytterligare utvecklingssteg att ta. Det kan som vd upplevas nästan som en tryckkokare. Det kan skapa fokus och kraft. Tyvärr kan det också bli för högt tryck över för lång tid, öka negativ stress och sluta i låsningar och frustration. Då är det lätt att ditt eget beteende och kommunikation sprider det vidare i din organisation.

Se över grundvärderingarna

Förstå mig rätt, att utmana eller skapa förväntningar är naturligtvis bra. Utmaningen är ofta att balansera dessa utmaningar och förväntningar med trygghet. När frustration och negativitet styr är det mycket lättare än du tror att ditt beteende skapar osäkerhet och rädsla hos dina medarbetare. Det kan fungera kortsiktigt men är naturligtvis varken hållbart eller kostnadseffektivt. Lojaliteten kan få sig en törn på vägen, eller kanske initiativförmågan släcks. En trygg organisation tänker bättre, klarar mer och kan utvecklas, men bara om den är tillräckligt stimulerad eller utmanad. Annars kommer den bedrägliga bekvämligheten och tar plats, och utvecklingen stannar kanske av. 

Vad har du som vd för grundvärderingar att styra i detta landskap av ständig förändring, att få med alla i båten och samtidigt skapa en hållbar ledarskapskultur? Det kan vara värt att se över ibland. Det är som en balanspunkt som ständigt är i rörelse.

Tillit ger kraft

Varför inte börja med att fundera på det som jag kallar regel nummer 1 i ledarskap. Du måste tro på dig själv, och dina medarbetare, och ditt uppdrag. Tro på att du kan utvecklas. För kom ihåg – allt startar med dig själv!

Eller om vi vänder på det: Har du någonsin haft en chef som INTE trott att du kan utvecklas, då har du känt vilken begräsning det innebär. Jämför det med den fantastiska känslan om du haft en chef som litar på dig och din utvecklingspotential – och inse vilken kraft det hade för dig. 

Nu är det du som är den chefen…

Power ON!

Fredrik Kristoffers är grundare och ledarutvecklare på Nya Ledarskapet, en konsultorganisation med tjugotalet erfarna ledare som arbetar i Sverige och internationellt med utveckla människor, organisation och företag. 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.