-->

Verkställande Direktör

Om tjänsten

Verkställande Direktör

Tjänst: Verkställande Direktör

Företag: Vätternvatten

Sista ansökan: 2022-02-06

Ansökan: Ansök här

Vill du ansvara för att driva ett framtidsprojekt i ett flergenerationsperspektiv? Vill du utveckla ett bolag i en spännande fas som satsar stort på framtiden? Vi söker nu en Vd till Vätternvatten, ett unikt miljardprojekt med gott syfte att förse dricksvatten för framtida generationer!

Om tjänsten

Vätternvatten är ett av landets i särklass mest samhällskritiska försörjningssystem. Som Vd har du uppdraget att uppnå bolagets långsiktiga mål – en långsiktig hållbar, gemensam och säker helhetslösning för den kommunala dricksvattenförsörjningen.

Projektet är i en spännande fas med genomförande av tillståndsprövning och projektering inför att i nästa fas bygga anläggningen. Ditt uppdrag är att framgångsrikt utveckla bolaget och en projektorganisation till att långsiktigt övergå till en driftorganisation. Du är ytterst ansvarig för Vätternvattens verksamhet och ansvarig inför styrelsen där du tar fram beslutsunderlag och avrapporterar med målet att driva projektet framåt.

Vd har ett personalansvar för idag tio mycket kompetenta medarbetare med bl. a projektchef, projektledare miljö, ekonomichef, kommunikationsansvarig samt markförhandlare. Målet att skapa och bygga en organisation med kapacitet att driva anläggningen. I fokus framåt för ditt ledarskap är att leda och utveckla en väl fungerande organisation och företagskultur, arbeta med rekrytering och kompetensförsörjning och att utveckla en god arbetsmiljö. Vidare ansvarar du för att samordna och leda den framåt upphandlade verksamheten samt inköpta specialistkompetenser.

Viktigt i uppdraget är att förutom att leda och driva projektet framåt utifrån målen kvalitet, tid och ekonomi skapa goda samarbeten med samt informera viktiga intressenter såsom ägare och affärspartners och bygga ett starkt varumärke. Ditt fokus kommer ytterligare vara på upphandling av entreprenörer och övriga leverantörer samt vara rådgivande i frågor avgörande för projektets framdrift som bl. a val av teknik.

Vem är du?

Vi söker dig med gedigen ledarerfarenhet från liknande större komplexa och multidisciplinära anläggningsprojekt samt erfarenhet som linjechef. En fördel är om du har erfarenhet från entreprenadbranschen samt av beställarrollen. Du är grundad i att driva projekt såväl utifrån ett ekonomiskt perspektiv som ett tekniskt. Civil- eller högskoleingenjörsexamen är meriterande.

Du har förståelse för komplexiteten i en politiskt styrd organisation och förstår behovet av struktur och styrning. Det är meriterande med kunskap om entreprenadjuridik och ABK.

Som ledare är du coachande med förmåga att inspirera och motivera ditt team till framgång. Du etablerar trovärdighet och tydliggör olika lösningar för att påverka beslut. Vidare är du är en samverkande person som främjar andras idéer och söker samarbeten. Din förmåga att se till helhet och söka effektiva och genomförbara lösningar utifrån satta strategier är stark och du är lyhörd med förmåga att identifiera andras behov för att uppnå ”win-win” resultat. Inte minst ser vi att du är resultatorienterad med en förmåga att ta fram kort- och långsiktiga planer som är realistiska.

Om verksamheten

Vätternvatten AB bildades 2018 och ägs av kommunerna Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Örebro. Projektet har för avsikt att utreda om Vättern kan vara ett alternativ som råvattentäkt för dricksvattenförsörjningen för kommuner i Örebro län då det i dagens ytvattentäkter finns påtaglig risk för problem med vattenkvaliteten och för några även vattenbrist. Kommunerna saknar idag reservvatten, där Vättern blir ordinarie och nuvarande kan vara ett alternativ som reserv. Både ekonomiskt och ur andra aspekter blir dessa gemensamma driftsformer fördelaktigt, särskilt för de mindre kommunerna. Visionen är ”Dricksvatten för framtida generationer” med det viktiga budskapet ”Tillsammans skapar vi en hållbar dricksvattenförsörjning för framtida generationer”.

Arbetet är uppdelat i tre faser där fas 1 ska drivas fram till detaljprojektering, därefter fattas det formella politiska beslutet om Fas 2 vilket innefattar upphandling och byggandet av anläggningarna. Fas 3 är detsamma som driftskedet.

Huvudbeståndsdelarna/delprojekten i Vätternvattens uppdrag innan driftskedet är detaljprojektering och upphandling (Fas 1) och i Fas 2 byggande av:
1. Intagsledning och intagsstation
2. Ca 4 mil lång bergtunnel från Vättern till Hallsberg
3. Nytt Vattenverk i Hallsbergs kommun
4. Ca 3 mil långt ledningsnät från Vattenverket till delägarkommunerna
5. Avlämningspunkt till resp. delägare för vidare hantering i delägarnas egna ledningsnät

En del av Vätternvattens värdegrund är ekologisk, social och kostnadseffektiv hållbarhet. Värdeorden verksamheten bygger på är Framtidstro – tillsammans skapar vi förutsättningar och lösningar för framtiden, Ansvar – det är vårt ansvar att skapa en hållbar lösning för dagens medborgare och framtida generationer, Trovärdighet – vad vi säger och gör ska vara transparent och väl underbyggt med fakta samt Trygghet – vår lösning ska vara lika hållbar, långsiktig och självklar som vatten.

Välkommen med din ansökan!

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.