Verkställande Direktör

Om tjänsten

Verkställande Direktör

Tjänst: Verkställande Direktör

Företag: Boplats AB

Sista ansökan: 2022-11-07

Ansökan: Ansök här

Boplats är en bostadsförmedling för dig som letar hyresrätt inom pendlingsavstånd till Göteborg. På Boplats Göteborg kan du söka lägenhet att hyra i Göteborg med omnejd. Som bostadsförmedling, arbetar vi med likabehandling och ser till att ingen diskrimineras. Alla lägenheter förmedlas enligt kötid. Boplats informerar även bostadssökande och andra intressenter om vad som händer på bostadsmarknaden.

Boplats är ett litet företag med ca 30 anställda och en nettoomsättning på ca 40 mkr. Personalen är en av våra allra viktigaste resurser och på en marknad där konkurrensen om talangfulla individer är hög måste vi stärka vår förmåga att attrahera , utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Vi måste skapa en attraktiv arbetsplats som har förmågan att mobilisera potentialen hos våra medarbetare. Att på olika sätt involvera medarbetare i utvecklingsarbete är en viktig del i att ta tillvara på den kunskapen och erfarenheten som finns i organisationen. Det skapar även goda förutsättningar för att bygga engagemang bland medarbetarna samt en ökad förståelse för vad som är prioriterat och varför.

Boplats utvecklar sedan 2012 ett eget IT-system, precis som de andra bostadsförmedlingarna i Sverige. Att samarbeta om utveckling och IT-system med andra förmedlingar är något som diskuterats och kan bli aktuellt i framtiden.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har erfarenhet av strategisk chefsposition med dokumenterat goda resultat. Du är en trygg och stabil ledare som har ett förtroendefullt sätt att kommunicera med vår personal, våra kunder och uppdragsgivare. Du förväntas ha förmåga att utvidga bostadsförmedlingen i regionen, ta kontakt med andra kommuner och hyresvärdar i Västsverige och att arbeta långsiktigt. Du behöver också ha god förhandlingsförmåga. Du har relevant högskoleutbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Vi ska vara en lärande organisation där man lär sig av sina erfarenheter och bidrar till ständiga förbättringar och nytänkande. Du måste därför vara bra på att delegera och lyssna. Det gäller att skapa en kultur som präglas av transparens och prestigelöshet för att ha förmågan att bygga förtroende att stimulera kreativitet bland medarbetarna.

Du leder och styr med vision, strategi och affärsmässighet utifrån välfärdsuppdraget. Du leder genom organisering och kultur och för dig är det självklart att organisera för att ta tillvara på olikheter, arbetsglädje, kreativitet och produktivitet för en hållbar utveckling. Din ledarstil präglas av engagemang för att skapa förutsättningar för dina medarbetare. Du har också förmåga att leda och styra i komplexitet samt god analytisk förmåga. I en mindre organisation landar många frågor hos VD vilket kräver en hög kapacitet att hantera det dagliga flödet av frågor och minska risken för att bli en flaskhals där förmågan att prioritera och delegera är viktigt men också effektiviteten i hantering av administrativa frågor.

Som ledare är du tydlig och har pondus. Samtidigt som du har förmåga att delegera, vara lyhörd och inkluderande så att alla medarbetare kan komma till tals, utvecklas och delta i olika uppgifter inom verksamheten. Du har också god förmåga att organisera för samverkans med externa parter. Som medarbetare i Göteborgs stad delar du stadens värdegrund som bygger på FNs deklaration om mänskliga rättigheter.

Det är meriterande med kunskap och förståelse för och om IT-utveckling samt verksamhetsutveckling och ekonomi. Det är också meriterande med erfarenhet av arbete och ledarskap inom politiskt styrd organisation.

Om Göteborgs stad chef

Göteborg befinner sig i mitt i ett utvecklingssprång. Göteborg växer kraftigt och arbetar för att bli en grön och nära storstad. Utmaningarna är många och komplicerade. Staden ska leverera välfärdstjänster till en växande befolkning samtidigt som det sker betydande utveckling inom stadsutveckling och infrastruktur. Staden har också ett starkt fokus på arbetet med social hållbarhet för att skapa jämlika livsvillkor för göteborgarna. Ambitionen är att göra Göteborg till en föregångsstad, en stad som tillhör alla. En livlig, tolerant och välmående stad. En hållbar stad – öppen för världen.
Göteborg är Sveriges näst största stad med lite mer än en halv miljon invånare. Göteborgs stad är en organisation som omfattar ett 30-tal nämnder och en bolagskoncern med flera stora bolag. Totalt omsluter Göteborgs stad cirka 60 miljarder kronor och har drygt 56 000 medarbetare.
Stadens organisation befinner sig i förändring för att kunna möta de utmaningar som en växande storstad står inför.

Välkommen med din ansökan!

På nytt jobb

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.