VD till Magnetica Education AB

Vill du leda Magnetica Education, en del av Lärandegruppen i Sverige AB, in i framtiden?

Om tjänsten

VD till Magnetica Education AB

Tjänst: VD till Magnetica Education AB

Företag: Magnetica Education AB

Sista ansökan: 2021-03-07

Ansökan: Ansök här

Lärandegruppen i Sverige AB med huvudkontor i Norrköping, är en av Sveriges största friskolekoncerner. Kärnan i gruppens verksamhet är att bedriva grundskola och gymnasium. I koncernen finns Lärande i Sverige AB som driver Realgymnasiet och Erlaskolan, Lärande Partner i Östergötland AB, Magnetica Education AB och Cognita Fastigheter AB. Tillsammans vill vi vara stilbildare inom svensk skola.

Idag är vi cirka 850 medarbetare och driver 27 verksamheter varav tre förskolor, 7 grundskolor och 17 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder. Vårt gemensamma uppdrag är att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningar för att utvecklas under skoltiden och i framtiden.

Eventuell vinst återinvesterar vi i våra verksamheter för att utveckla dem vidare. Det har resulterat i att vi har en stabil grund för tillväxt och ekonomi som skapar trygghet för våra elever, medarbetare och partners.

Koncernen omsätter idag ca 850 msek och vi befinner oss sedan flera år i en stabil tillväxtfas.

Alltsedan starten 1999 har Lärandegruppen satt elevens lärande i centrum och jobbat mot vår mission, att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas under skoltiden och i framtiden. Vi söker nu dig som vill leda vårt dotterbolag Magnetica Education AB:s fortsatta utveckling och befästa vår betydelse som en viktig aktör inom friskolebranschen. Som ett led i vår fortsatta utveckling och förtydligande av vårt varumärke kommer även bolagets namn att ändras till Lärande för- och grundskolor AB

Ditt uppdrag innebär det yttersta ansvaret för bolagets verksamhet som omsätter ca 120 miljoner SEK och idag består av 3 förskolor samt 4 grundskolor samtliga lokaliserade Stockholmsområdet. Vår verksamhet befinner sig i en tillväxtfas där vi planerar att starta flera nya skolor framöver, så att leda en tillväxtorganisation måste vara en av dina drivkrafter.

Som VD ansvarar du för resultat och bolagets fortsatta utveckling såväl när det gäller att uppfylla vår mission som att uppnå våra strategiska, operativa och finansiella mål. Vi är en kunskapsorganisation med tydliga värderingar som genomsyrar vår verksamhet, där våra finansiella resultat kommer ur att vi erbjuder attraktiva och framgångsrika verksamheter. Något som bygger på högt engagemang hos våra medarbetare och elever vilket i sin tur skapar de bästa förutsättningarna för en hög måluppfyllelse.

Vi söker dig som har erfarenhet av att leda och att utveckla en större utbildningsverksamhet inriktad mot för- och grundskola. Erfarenhet från friskolebranschen eller annan relevant näringslivsverksamhet är också värdefullt. Det viktigaste är dock att du är rätt person där du givetvis måste ha ett mycket stort intresse för vår verksamhet och förstå de utmaningar som gäller för välfärdsföretag

Du kommer att leda en kunskapsorganisation. Vi lägger därför stor vikt vid ditt ledarskap där förmågan att kommunicera och skapa engagemang kring gemensamma mål och att leda med hög grad av tillit och ödmjukhet inom givna ramar är särskilt viktigt. Att du har starka drivkrafter och förmågan att omsätta planer till handling är liksom att du har stort intresse för pedagogiskt utveckling, också en självklarhet. Du måste givetvis också dela vår pedagogiska grundsyn som bland annat bygger på att utöver grundläggande kunskaper är det viktigt att våra elever tränar sig i att tänka själva, att vara kreativa, att kommunicera, att samarbeta samt att utveckla den egna inre drivkraften.

Våra kärnvärden är trygghet, utveckling, team och framgång. Som vd för ett av våra dotterbolag är du vår yttersta kulturbärare för att all vår verksamhet genomsyras av dessa såväl i det dagliga arbetet som i vår fortsatta utveckling på längre sikt.

Vi tar gärna mot din intresseanmälan så snart som möjligt dock senast den 7 mars.

Välkommen!

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.