VD till BB Stockholm AB

Om tjänsten

VD till BB Stockholm AB

Tjänst: VD till BB Stockholm AB

Företag: BB Stockholm AB

Sista ansökan: 2021-01-31

Ansökan: Ansök här

Vill du vara med och utveckla nya Aleris? Är du en ledare med en tydlig vision inom Kvinna- och Barnhälsovård som vill vara med och driva utvecklingen inom BB Stockholm? Som VD ansvarar du för verksamhet från graviditet till vuxen i ett bolag som uppvisar goda resultat och värderar kundens val, kvalitet, forskning och utveckling högt.

BB Stockholm har en väl utvecklad, effektiv och modern verksamhet som följer patienten genom livet. Verksamheten spänner över Barnmorskemottagning, Specialistmödravård, BB, Förlossning, Mödravård, Barnhälsovård och Ungdomsmottagning inom Stockholm.

Välkommen till i en väletablerad verksamhet med gott renommé – Kvinna- och Barnhälsovård i BB Stockholms regi!

Om tjänsten

BB Stockholm vill vara i framkant. Målet är att vara förstahandsvalet inom de områden man verkar.

Verksamheten har ett starkt varumärke och det är av största vikt att du som VD ser till att det bibehålls och att du genom din ledningsgrupp fortsätter utveckla bolaget till dess fulla potential.

VD för BB Stockholm ska vara aktiv i arbetet för att verksamheten ska växa. Du har det övergripande ansvaret för att arbeta med affärsplanen för 2021 och i det huvudfokus på hur man utvecklar verksamheten vidare med ett fortsatt positivt resultat och med tillväxt.

För att ständigt ligga i framkant är det viktigt för BB Stockholm att omvärldsbevaka och samverka med externa parter. Av vikt är att du engagerar dig i de olika kontaktytor och nätverk som finns på både regional, nationell och nordisk nivå. Det är även viktigt att arbeta evidensbaserat samt med fokus på FoUU. Du kommer fortsätta ha fokus på att bedriva en modern verksamhet där patienten och kunden görs delaktiga. Det ingår även i BB Stockholms arbete att ligga i framkant med digitalisering och utveckling av digitalisering inom vården.

Sedan 2020 har BB Stockholm Aleris som ny majoritetsägare och integrationsarbetet är påbörjat men ännu ej slutfört. Du kommer som VD ta en aktiv del i det fortsatta integrationsarbetet. En förutsättning för tjänsten är att du som VD arbetar aktivt med kultur då det är viktigt att attrahera, bibehålla och utveckla företagets mycket kompetenta medarbetare.

BB Stockholm ligger organisatoriskt under Division Sjukvård i affärsområdet Kvinna och Barn. Du rapporterar som VD till styrelsen som leds av styrelseordföranden, tillika affärsområdeschef för Kvinna och Barn. I styrelsen finns representanter från både Aleris och Danderyds sjukhus vilka båda är BB Stockholms ägare. VD leder bolagets ledningsgrupp och ingår själv i Affärsområde Kvinna & Barns ledningsgrupp som leds av affärsområdeschefen. Det förväntas att du är en viktig bidragare till hur Aleris utvecklas långsiktigt.

Vem är du?

  • Vi söker dig som har flerårig chefserfarenhet där du med framgångsrikt resultat har lett verksamhet genom andra chefer.
  • Du har kunskap och erfarenhet inom hälso- och sjukvård, med fördel inom kvinnosjukvård.
  • Du har lett och drivit förändrings- och kvalitetsarbete med positivt resultat, har erfarenhet av att arbeta med processer och patientflöden och är intresserad av medicinsk kvalitet.
  • Som ledare är du en relationsbyggare och lagspelare med stark förmåga att samverka.
  • Du har ett stort intresse av att utifrån helheten och övergripande strategier prioritera och implementera effektiva planer.
  • Din vilja och förmåga att bidra till verksamhetsutveckling i koncernen är stor.
  • Vidare är du strukturerad med intresse av att ta ansvar för ekonomi och resultat.
  • Din kommunikativa förmåga är stor och du förmedlar information tydligt samtidigt som du är en effektiv lyssnare.
  • För att skapa framgång i rollen ser vi även att du söker nya perspektiv för att stimulera innovationer och förändring.
  • Du har relevant akademisk examen, gärna inom vårdprofessionen, och har intresse för FoUU.

Om verksamheten

Under våren 2020 fick BB Stockholm en ny majoritetsägare, Aleris (51 %). Minoritetsägare är som tidigare Danderyds sjukhus AB (49 %). Aleris är ett av Skandinaviens ledande privata vårdföretag och verksamheten omfattar sjukvård och diagnostik i Sverige, Norge och Danmark. Aleris affärsidé är att ge möjlighet till ett bättre och friskare liv och bidra till ökad samhällsnytta genom innovativa lösningar.

Förutom BB Stockholm förvärvades 12 andra bolag från Praktikertjänst/Proliva, bland annat City Akuten, UltraGyn, Psykiatrisk verksamhet, Geriatrisk verksamhet, Rehab station Stockholm i Frösundavik, med flera. Efter sammanslagningen med Proliva har Aleriskoncernen i Skandinavien 5 400 medarbetare och omsätter 7 miljarder SEK. Aleris ägs av Triton. Verkställande direktör och koncernchef för Aleris är Sofia Palmqvist och Sverigechef för Division Sjukvård är Johan Färnstrand. Inom Division Sjukvård i Sverige finns två biträdande divisionschefer varav Efva Lagerstedt är en.

BB Stockholm fortsätter att bedriva den populära förlossningsvården på Danderyds sjukhus samt framgångsfullt tre barnmorskemottagningar, en BVC och en Ungdomsmottagning inom Region Stockholm.

Denna rekrytering utförs av Poolia Executive Search AB, Poolia-koncernens verksamhet för rekrytering av högre chefer och styrelser. Varmt välkommen med din ansökan!

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.