VD till Älvstranden Utveckling AB

Om tjänsten

VD till Älvstranden Utveckling AB

Tjänst: VD till Älvstranden Utveckling AB

Företag: Älvstranden Utveckling AB

Sista ansökan: 2023-09-11

Ansökan: Ansök här

Göteborg befinner sig i mitt i en intensiv utvecklingsfas. Göteborg växer och strävar efter att bli en grön och nära storstad. Utmaningarna är många och komplicerade. Staden ska leverera välfärdstjänster till en växande befolkning samtidigt som det sker betydande utveckling inom stadsutveckling och infrastruktur. Staden har också ett starkt fokus på arbetet med social hållbarhet för att skapa jämlika livsvillkor för göteborgarna.

Göteborg är Sveriges näst största stad med 600 000 invånare. Göteborgs stad är en organisation som omfattar ett 30-tal nämnder och en bolagskoncern med flera stora bolag. Totalt omsätter Göteborgs stad cirka 60 miljarder kronor och har drygt 56 000 medarbetare.

UPPDRAGET
Älvstranden Utveckling AB är ett fastighetsbolag ägt av Göteborgs Stad och ingår i Lokalkoncernen som en av sju underkoncerner i Göteborgs Stadshus AB. Vår kärnverksamhet är hållbar mark- och fastighetsutveckling, med fokus på genomförande i centrala Göteborg längs älvstränderna. Under våren 2023 fick vi ett nytt ägardirektiv och uppdrag genom ett beslut i Kommunfullmäktige. Det nya uppdraget är anpassat till att staden sedan årsskiftet fått en ny organisation gällande stadens stadsutveckling.

Vårt uppdrag innebär att vi fått en tydligare roll och ansvar då vi ska bidra till en hållbar, långsiktig stadsutveckling genom att utveckla och samordna utbyggnad av kvartersmark på egna fastigheter. Uppdraget inom fastighets- och markutveckling ska genomföras på ett sådant sätt att bolaget under ordnade former kan avvecklas när uppdragen i ägardirektivet har genomförts. Vi är ett bolag som både har stora utvecklingsprojekt och förvaltar och utvecklar befintliga fastigheter. Några av våra utvecklingsprojekt är Masthuggskajen, Halvön, Skeppsbron, Lindholmen och Frihamnen. Bolaget ansvarar och äger 1,2 miljoner kvadratmeter mark och knappt 340 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta i 62 byggnader längs älven i centrala delarna av Göteborg. Detta gör oss till en viktig del av samhälls- och stadsutvecklingen på Göta älvs norra och södra stränder i centrala Göteborg – i det som kallas för Älvstaden.

Bolaget har påbörjat en omställningsprocess utifrån det nya ägardirektivet och här kommer ny VD få fortsätta detta utvecklingsarbete med att forma den nya organisationen och säkerställa genomförandet av bolagets uppdrag. Som för många andra bolag inom stadsutvecklingsbranschen är kompetensförsörjningen en utmaning. Under senaste åren har situationen varit mer ansträngd med anledning av utredning gällande bolagets form och färdplan framåt. Här fyller ny VD en viktig roll att vara med och driva och utveckla samt förtydliga bolagets attraktivitet.

Tillsammans är vi ca 95 engagerade och drivna medarbetare som arbetar i bolaget, utöver de anställda tar bolaget också hjälp av flertalet resurs- och specialistkonsulter. Bolagsledningen leds av VD och består av åtta avdelningschefer; projektstyrning, fastighetsutveckling, fastighet, kommunikation- och verksamhetsstöd, operativ chef, HR, ekonomi och VD-stab. Bolaget omsätter drygt 400 miljoner kronor och våra fastigheter har ett värde om knappt 9 miljarder.

Vilka är vi?
Vi drivs av ett genuint samhällsengagemang och vår verksamhet präglas av genomförande, utveckling och klimat- och hållbarhetsfokus samt långsiktigt ansvar. Vi arbetar med våra värderingar; Samarbeta, Tänka nytt, Ansvara och Driva och vi vill att dessa värderingar genomsyrar vårt arbete till nytta för staden och för att våra medarbetare ska tycka det är roligt och utvecklande att gå till jobbet.

Vi är ett bolag med ett långsiktigt förhållningssätt och inom ramen för vårt uppdrag och våra projekt vara ett verktyg för Göteborg i omställningen till ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Drivs du av att skapa förutsättningar för att bidra till en hållbar stadsutveckling i Göteborg? Vill du leda och utveckla ett bolag som genomsyras av hela staden-nytta och helhetssyn? Då kanske du är vår nya VD.

KVALIFIKATIONER
Krav:

 • Relevant högskola/universitets utbildning eller motsvarande som arbetsgivaren finner likvärdig
 • Aktuell erfarenhet av att leda och styra i komplexitet
 • Dokumenterad goda ledarerfarenheter på strategisk nivå
 • Erfarenhet av att arbeta med ekonomistyrning.
 • Erfarenhet av att leda och styra med vision och strategi
 • Erfarenhet av att leda och styra genom organisering och kultur
 • Erfarenhet av att leda och styra genom affärsmässighet
 • Erfarenhet av arbete utifrån ett hållbarhetsperspektiv
 • Erfarenhet av att ha varit ordförande eller direktör inom verksamhet alternativt befattning i ledande position med erfarenhet av ledningsgruppsarbete.
 • Flytande svenska i tal och skrift och god engelska i tal och skrift

Meriterande:

 • Erfarenhet av att leda och styra offentlig verksamhet eller kommunala bolag
 • Erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation
 • Erfarenhet och kunskap om fastighetsbranschen
 • Erfarenhet av arbete i en projektorganisation
 • Erfarenhet av VD-uppdrag
 • Erfarenhet av att på strategisk nivå arbetat med omställning och förändringsarbete

Personliga egenskaper

 • Du har förmåga att driva och leda i förändring samtidigt vara uthållig och lyhörd till styrelsens beslut om vad bolaget ska fokusera på för att följa det nya ägardirektivet och de politiska ambitionerna gällandet bolaget.
 • Du har förmåga att se ägaren ur olika perspektiv och kan analysera och sammanfatta komplexa skeenden som underlag inför beslutfattande.
 • Du har förmåga att kombinera affärsmässighet med samhällsnytta.
 • Du kan på ett effektivt sätt tolka, förstå och agera utifrån förändringar och sammanhang i omvärlden och du har en strategisk förmåga och ett brett perspektiv på frågor.
 • Du har god förmåga till kommunikativt ledarskap och förmåga att engagera, inspirera och skapa en motiverande samt effektiv organisation.
 • Du har förmåga att utveckla en kultur som bygger på och skapar tillit samt en god arbetsmiljö, och du bidrar till ett gott arbetsklimat.
 • Du är positiv, driven, prestigelös och har lätt för att samarbeta. Som person fokuserar du hellre på möjligheter snarare än hinder.
 • Du har personlig mognad och är trygg, stabil och har självinsikt. Du kan skilja på personliga och professionella relationer och du förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen.
 • Du gillar att arbeta mot mål och fokusera på resultat, samtidigt som du har förmåga att förändra din inriktning när målen förändrar sig.
 • Du delar Göteborgs stads värdegrund som bygger på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Vad ska du göra hos oss?

 • Genomföra bolagets del av Vision Älvstaden, förvalta- och utveckla mark- och fastigheter samt bidra till näringslivssatsningar på Lindholmen.
 • Medverka i Göteborgs stads strategiska samhällsutveckling och ha stor förmåga att upprätthålla förtroendefyllda samarbeten med andra aktörer i staden.
 • Som VD har du utifrån ägarens riktlinjer det övergripande ansvaret att planera, leda och utveckla bolaget. Du rapporterar löpande till Älvstranden Utvecklings AB:s styrelse. Läs mer om oss på www.alvstranden.com

ANSTÄLLNINGSVILLKOR
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning, avtal för förvaltnings- och bolagschefer i Göteborgs Stad
Tillträde efter överenskommelse

INTRESSEANMÄLAN
Formell ansökan till tjänsten registrerar du via www.offentligajobb.se senast den 11 september 2023. I denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE. Om du vill göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan kan du göra detta via SOURCE hemsida www.source-execuctive.se. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Karin Rudhag karin.rudhag@source-executive.se , 070–414 0010 eller Jacob Arendt, jacob.arendt@source-executive.se, 070-813 9157.

På nytt jobb

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.