VD Dansalliansen

Om tjänsten

VD Dansalliansen

Tjänst: VD Dansalliansen

Företag: Dansalliansen

Sista ansökan: 2021-02-25

Ansökan: Ansök här

VD – med uppdrag att stärka, främja och utveckla!

Dansalliansen erbjuder en unik anställningsform för yrkesverksamma frilansande dansare. Genom att även erbjuda kompetensutveckling och förmedlande möten i samarbete med områdets aktörer bidrar Dansalliansen till att stärka dansen i Sverige och därmed en frilansarbetsmarknad med dansare på högsta konstnärliga nivå.

Dansalliansen bildades hösten 2006 och ägs till lika delar av fyra parter, Danscentrum Sverige, Svensk Scenkonst, Teaterförbundet för scen och film samt Trygghetsrådet TRS. Verksamheten finansieras genom ett statligt verksamhetsbidrag och Dansalliansens insatser styrs i enlighet med regeringens ramar via regleringsbrev för Statens kulturråd.

För verksamheten har Dansalliansens styrelse fastställt följande huvuduppgifter:

  •  Att erbjuda social och ekonomisk grundtrygghet till frilansande dansare,
  • Att ombesörja kontinuerlig kompetensutveckling
  • Att ge stöd och råd vid karriärväxling, samt
  • Att bedriva artistförmedling och främja arbetstillfällen

Arbetet regleras av kollektivavtal mellan parterna på det berörda arbetsmarknadsområdet.

Arbetsplatsen är Gäddviken, Nacka. Dansalliansen är medlem i arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst.

Om uppdraget:

Som VD har du, med uppdrag från din styrelse, det övergripande ansvaret för Dansalliansens ekonomi, dess verksamhet och personal. I rollen som VD har du stora möjligheter att påverka den framtida utvecklingen av Dansalliansen och därmed också utvecklingen av en konstform som är unik i sin uttrycksform!

Du ansvarar för omvärldsbevakning, utveckling av verksamheten både på strategisk och operativ nivå. I din roll ingår att initiera, och utveckla samarbeten som främjar de frilansande dansarnas kompetens och karriär och möjlighet till sin yrkesutövning. I rollen ingår ansvar för kommunikation externt och internt. Ditt bidrag till styrelsens kommande visions- och strategiarbete är av stor betydelse för Dansalliansens framtid och verksamhet de kommande åren. Du rapporterar och är ansvarig inför styrelsen, förbereder och deltar i styrelsens möten och verkställer fattade beslut. På kansliet arbetar 4 personer och därutöver är ett 70-tal dansare anställda i alliansen. Under 2021 planeras för anställning av ytterligare dansare.

Vem är du:

Vi söker dig med god kännedom om dans som konstform och dansares arbetsvillkor i Sverige men gärna också internationellt. Du har god kunskap om den svenska arbetsmarknadsmodellen och förståelse för att arbeta med arbetsmarknadens parter. Du är en erfaren ledare med erfarenhet av eget personal- och resultatansvar. Du är van vid rapportering av verksamhet och ekonomi samt att leverera beslutsunderlag till en styrelse.

Du är drivande, strukturerad och intresserad av organisation, personal och av att utveckla processer och rutiner för effektivt arbete. En god kommunikativ ledare som engagerar och motiverar! Ditt stora och brinnande intresse för svenskt kulturliv, och dans i synnerhet, är av stor vikt.

Vad vi erbjuder:

En roll med stor frihet och stort ansvar i en organisation med entusiastiska och lojala medarbetare!

Välkommen med din ansökan, före 25 februari. Intervjuer sker löpande! För mer information kontakta rekryteringskonsulter Fredrika Schartau 0705 10 71 30 / Stina Nord 0736 54 52 57

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.