VD

Om tjänsten

VD

Tjänst: VD

Företag: Haeger & Carlsson Executive

Sista ansökan: 2022-07-25

Ansökan: Ansök här

Haeger & Carlsson Executive Search söker nu en VD till ett svenskt läkemedelsbolag vars ägare är både finansiellt och kompetensmässigt mycket stark.

Företaget är ledande i utvecklingen av en helt ny typ av läkemedel mot neurologiska störningar i hjärnan som kan uppstå till följd av en rad underliggande sjukdomar och leda till kraftigt nedsatt kognition, störningar i motoriken och trötthet.

Resultaten från en internationellt uppmärksammad klinisk fas 2-studie indikerar att bolagets längst framskridna läkemedelskandidat, normaliserar signaleringen och förbättrar vitala parametrar hos patienten. En fas 2b studie startas under hösten och beräknas vara färdig 2024.

Det finns en uttalad strategi att sälja eller alternativt börsnotera bolaget. Som VD blir din uppgift att leda detta arbete.

Huvudsakliga ansvarsområden

 • Leda företaget med fullt resultatansvar och kapitalanskaffning från ffa internationella riskkapitalister med fokus på Life science.
 • Leda arbetet i syfte att sälja bolaget enligt fastställd strategi med börsnotering som andra alternativ, med stöd av bolagets CFO.
 • Med stöd av bolagets CSO, säkerställa att de påbörjade kliniska studierna håller utsatt tidsplan.
 • Säkerställa att företagets produkter uppfyller regulatoriska och kvalitativa regelverk på relevanta marknader.
 • Föredragande i bolagets styrelse.

VD rapporterar till Styrelsens ordförande.

Erfarenhet och Egenskaper

 • Gedigen erfarenhet från Life Science industrin, gärna pharma/biotech och insikter i läkemedelsutveckling, ramar och regelverk, kommersiellt samt regulatoriskt.
 • Kommersiellt framgångsrik ledare med bevisad förmåga att ingå licens/försäljningsavtal
 • Skicklig förhandlare med vana av bolagsförsäljning samt har bevisad förmåga att omsätta strategi i konkreta handlingsplaner och avtal med tydliga milstolpar, uppföljning och utvärdering.
 • Erfarenhet av kapitalanskaffning.
 • Erfarenhet av styrelsearbete.
 • Behärskar engelska och svenska och är en mycket god kommunikatör både i tal och skrift.

Välkommen att ansöka via www.haegercarlsson.com

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.