Personlighetsstörning på jobbet

Medarbetare Besvärliga beteenden är en sak. Men ibland finns en underliggande problematik som är större än så. Personer med personlighetssyndrom kan löpa större risk att visa beteenden som snabbt skapar problem på arbetsplatsen. Här är några varianter.

Personlighetsstörning på jobbet
Foto: Adobe Stock

Det är personlighetssyndrom

En personlighetsstörning, eller personlighetssyndrom som det numera kallas, innebär ett mönster av upplevelser, känslor och beteenden som avviker från det förväntade och accepterade i den miljö där personen finns. När dessa avvikelser orsakar lidande och funktionsbegränsningar talar man om personlighetssyndrom.

Så många har personlighetssyndrom

5–10 procent av befolkningen har något personlighetssyndrom. Vissa personlighetssyndrom blir mindre märkbara med åren. Det gäller framför allt de dramatiska och impulsiva personerna. Med psykologisk behandling kan symtomen minska mer och fortare.

Kluster A, B och C

Personlighetssyndromen brukar delas in i olika kluster: Kluster A, B och C. I kluster B finner man störningarna med dramatiska och impulsiva beteendemönster. Dit hör följande personlighetssyndrom:

Personlighetssyndrom antisocial form

Personlighetssyndrom antisocial form innebär bristande respekt för andra människors rättigheter och för sociala normer. Man kanske bryter mot lagar, ljuger och bedrar. Antisociala personer är ofta impulsiva, irritabla eller aggressiva, kan agera vårdslöst och åsidosätta egen eller andras säkerhet. Man kan visa oberördhet eller rationalisera bort sitt eget ansvar i situationer när man har behandlat någon illa, skadat eller stulit.

Inom kriminalpsykologin används ofta begreppet psykopat om dessa personer. Då brukar betoningen ligga på antisocialitet och kriminalitet. En siffra som brukar nämnas är att en (1) procent av världens befolkning är psykopater.

Personlighetssyndrom borderlinetyp

Denna störning utmärks av emotionell instabilitet, impulsivitet och svårigheter att bygga hållbara relationer. Personerna kan hysa överdriven misstänksamhet mot andra, uppvisa ett svartvitt tänkande och omväxlande idealisera och nedvärdera personer i sin omgivning. Impulsiviteten kan manifestera sig genom till exempel slösaktighet eller vårdslöshet i trafiken.

De upplever ofta en inre tomhet eller overklighetskänsla. Självmordsförsök och självskadebeteenden är vanliga i den här gruppen, liksom svårigheter att kontrollera sin aggressivitet. Svår separationsångest brukar också höra till, liksom en osäker bild av sig själv och sin identitet.

Personlighetssyndrom narcissistisk form

Narcissistiska personer brukar ha en grandios självbild och ett stort behov av att hävda sig själva. De tror sig ofta ha stora talanger och fantiserar om framgång, makt, skönhet och status. De förväntar sig beundran, vill få speciella förmåner och utnyttjar ofta andra för sina behov. Empatilöshet och arrogans märks ofta hos dessa personer.

Källor: Infoteket (Region Uppsala), Psykologiguiden

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.