Utvärdera ledningsgruppen och öka prestationen

Sponsrat av Urvision En ledningsgrupp behöver ha en god gruppdynamik, ett tydligt syfte och kunna genomföra de beslut som tas. Men undersökningar visar att i många ledningsgrupper så genomförs så lågt som 25 procent av de strategiska beslut som tagits. Mätning och ett systematiskt ledningsarbete, är framgångsfaktorerna som gör skillnad.

Utvärdera ledningsgruppen och öka prestationen
De nya beteenden som vi har anammat de senaste åren har gjort att vi har fått nya insikter kopplat till vårt arbete samt nya förväntningar från anställda. Foto: Adobe Stock

Ulric Rudebeck jobbar med utveckling av ledningsgrupper och han har hjälpt många ledningsgrupper att öka sin prestation. Han menar att nyckeln till en fungerande ledningsgrupp handlar om att ha en bra gruppdynamik där alla gruppens medlemmar förstår sin egen, men även sina kollegors, roll i ledningsgruppen.

– Ett misstag som de flesta ledningsgrupper begår, är att inte prata med gruppen om vem som sitter i gruppen och varför. Där finns ett hål i gruppens förtroendekapital, som skapar problem med dynamiken.

Ulric menar att genom att ha en tydlig bild av respektive persons roll, så går det att undvika att det skapas skeva föreställningar kring rollerna i ledningsgruppen och istället skapa tillit. Det är även ett sätt att hjälpa vd:n att göra det tydligt för sig själv, vad hen önskar av varje person i ledningsgruppen. Ledningsgruppen behöver ha en samsyn kring uppdraget, så att det är tydligt vilket uppdrag gruppen har. Här behöver vd ta beslut om vilken typ av ledningsgrupp hen önskar.

Utöver att skapa ett starkt team, så behövs det mätning för att säkerställa att gruppen når de uppsatta målen. Ledningsgruppens resultat är beroende av medlemmarnas kompetens och förmåga – att varje person kan sitt område. Ulric menar att man som vd behöver fråga sig om varje chef i ledningsgruppen är kompetent nog att verkställa de beslut som fattas. Om chefen inte fungerar i ledningsgruppen finns det anledning att tro att den inte fungerar i sin chefsposition heller.

– Som vd behöver man hela tiden titta på vilket resultat man uppnår av de beslut som fattas i ledningsgruppen. Det finns studier som pekar på att verkställandet av beslut i ledningsgruppen när de gäller strategiska områden, är så låg som 25 %.

Att mäta ledningsgruppens resultat är ett sätt att få syn på gruppens prestation. Det går att göra både genom att mäta gruppens prestation under möte, men även genomförandet av de beslut som fattas. Då blir det snabbt tydligt hur gruppens arbete fungerar, både i och utanför mötesrummet. Ulric är författare till boken Glädjeskutt i ledningsgruppen, en arbetsbok för ledningsgrupper. I boken finns en utvärderingsmall som hjälper vd och ledningsgrupp att få syn på hur gruppen utvärderar sitt arbete. Frågorna kan användas av både vd och ledningsgrupp och mallen går att justera utifrån hur mycket man vill mäta.

– Ett proffslag kollar alltid läget kontinuerligt. Det är bra att skaffa sig ett nuläge. Hur mår vi? Här kommer gruppens hälsotillstånd in. Vad skall vi ta fatt i? Var skall vi börja? Vad går bra som vi bara behöver vårda och sköta?. Mallen ger vd och gruppen en god utgångspunkt för fortsatt omsorg om sig själva och sin prestation.

Ladda ner utvärderingsmallen Ta temperaturen på ledningsgruppen (C2)

Detta är sponsrat innehåll från Accigo och Urvision

Bloggen

På nytt jobb

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.