Trenderna som har störst inverkan på försäljning och marknadsföring

Sponsrat av Mercuri international Sverige AB Vilka är trenderna som formar framtidens försäljning? Över 1000 företagsledare deltog i Mercuri Internationals studie ”The Future State of Sales”. Rapporten, som först presenterades på The Sales Conference den 19 november, sammanställer bland annat de 10 viktigaste trenderna som kommer att ha störst inverkan på försäljning och marknadsföring under de kommande åren.

Trenderna som har störst inverkan på försäljning och marknadsföring
Henrik-Larsson Broman presenterar resultaten från rapporten The Future State of Sales under The Sales Conference 2021

Henrik Larsson-Broman forskare och trendanalytiker på Mercuri International Research har lett arbetet med rapporten ”The Future State of Sales”. Han har ägnat större delen av sitt yrkesliv att forska om vad som utmärker världens bästa säljorganisationer men också till att analysera trender och dess betydelse för framtidens sälj- och marknadsorganisationer.

Henrik, varför gjordes denna undersökning?

I 20 års tid har jag analyserat hundratals trender, varav 50 presenteras i boken ”Supertrenderna”, men vi har aldrig gjort någon större studie på vilka av dessa trender som är mest relevanta för olika beslutsfattare från olika företag i olika branscher. Det ville vi ta reda på i denna studie! Det vill säga vilka trender anser kommersiella beslutsfattare är mest kritiska för att deras verksamheter ska behålla sin konkurrenskraft de kommande åren? Sagt och gjort, nu har vi resultat från en global studie som visar på vilka trender som värderas högst och som kommer att prioriteras på sikt.  

Hur har undersökningen gjorts?

Resultatet som presenteras i rapporten bygger på omfattande research om trender vi bedrivit de senaste åren. Baserat på denna research valde vi ut över 30 trender som vi ställde frågor om i en enkät som skickades ut till tusentals kommersiella chefer i hela världen. Över 1000 ledare besvarade vår enkät, vilket gav oss värdefulla data om vad man avser att prioritera de kommande åren.

 Vad kan vi läsa om i rapporten?

 Rapporten ”The Future State of Sales” fokuserar på tre huvudsakliga frågor: De 10 mest kritiska affärstrenderna för att dagens sälj- och marknadsorganisationer ska behålla sin konkurrenskraft i framtiden, framtidens kompetens och kompetensgap i dagens sälj- och marknadsorganisationer samt de mest kritiska faktorerna för att bygga förtroende med kunder idag och i framtiden.

Hur kan rapporten hjälpa kommersiella ledare som har till ansvar att utveckla och rusta deras verksamheter för framtiden?

Trender fungerar som ledstänger in i framtiden. De kan hjälpa oss att prioritera och investera i rätt utvecklingsinsatser med större träffsäkerhet. Vår förhoppning är därför att insikterna som rapporten förmedlar ska ge ledare inspiration, fakta och beslutsunderlag för att göra rätt vägval inför framtiden.

Vill du läsa hela rapporten?

Ladda ner den här

Bloggen

På nytt jobb

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.