Tre tips för dig som ska anlita en coach

Sponsrat av ICF En professionell coach stöttar och coachar dig på vägen till bättre resultat och välmående. Men det kan vara en utmaning att hitta rätt coach – det behöver vara rätt matchning för båda parter. ICF jobbar intensivt med att certifiera coacher och höja kvalitén inom coachning-branschen. Här kan du ta del av tipsen som hjälper dig att hitta rätt coach.

Tre tips för dig som ska anlita en coach

Coachning är ett välbeprövat verktyg för att nå högre resultat. Med hjälp av en professionell coach får du verktyg och stöd för att själv hitta lösningen på de utmaningar du står inför. En coach hjälper dig att komma till nya insikter och ger dig verktyg för att kunna använda den kunskap du redan har. Att coachning ger bra resultat är välkänt, senast 2020 gjorde Gallup en metaanalys som visar att coachning skapar 66% ökat välbefinnande och 41% mindre kvalitetsbrister.

För att nå bra resultat så krävs en duktig coach. Coach är ingen skyddad titel och vem som helst kan kalla sig för coach. Det gör att kvalitén på coacher varierar och det kan vara svårt att veta vilken coach som är rätt matchning. Genom att använda en coach som är certifierad genom ICF så kan du säkerställa att coachningen håller hög kvalité. ICF står för International Coaching Federation och de coacher som är certifierade genom ICF åtar sig att följa etiska riktlinjer inom coachning och har genomgått en kvalitetssäkringsprocess. ICF har tre certifieringsnivåer, (ACC, PCC och MCC) och har som mission att utveckla coachning genom att höja standarden inom branschen.

– Vi har tagit fram en guide som hjälper dig att bli en bättre beställare av coachingtjänster. Guiden hjälper dig som ska anlita en coach att göra rätt val av coach och få de resultat du önskar, säger Dennis Larsson, ordförande för ICF Sverige.

Vill du anlita en coach? Ladda ner guiden som hjälper dig att hitta rätt

Ska du anlita en coach? Här kommer tre tips

  • Gör det tydligt vilka resultat den som ska coachas vill uppnå. Desto bättre ni känner till vilka utmaningar som finns, eller vilka resultat som ska uppnås, desto lättare är det att välja coach. Träffa gärna flera coacher för att hitta rätt person.
  • Skapa en struktur för hur coachingen ska integreras i verksamheten. Ska coachingen integreras i några befintliga processer, strukturer eller är den en del av ett pågående förändringsarbete? Gör det tydligt för coachen hur den ska bidra.
  • Se till så att den person, eller den grupp, som ska coachas förstår innebörden av coachning. Det underlättar processen om de personer som ska coachas förstår värdet av coachning och vet att det är ett bra verktyg för att nå de uppsatta målen.

Läs mer om ICF och hitta en certifierad coach

På nytt jobb

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.