nr-logo

Strategisk nytta för varje vd.

Det här är en annons från Belbin

Tre enkla tips för ledningsgruppen 2019

team

Det sägs att team lyckas eller misslyckas med en relation i taget.

Det fortsätter skrivas volymer om teamarbete, men att bygga bättre relationer och engagemang i team behöver inte vara ”Rocket Science”. Mänskligt beteende är nyckeln till att bygga team. Beteende påverkas av en mängd faktorer och influenser, värda en livstid i sig och självklart kan ditt beteende förändras över tiden.
Den påverkan vi alla har på våra team kännetecknas av naturliga beteendebidrag som vi erbjuder som styrkor, liksom våra ”tillåtna” svagheter. Om vi ​​inte är försiktiga kan ”icke-tillåtna” svagheter också uppstå och ha negativ inverkan på teamet. Teammedlemmar och ledare bör uppriktigt försöka identifiera sina beteendestyrkor och svagheter på arbetsplatsen. En pålitlig och evidensbaserad profil är idealisk för detta syfte. Vi föredrar den eleganta enkelheten i Belbins Teamrollmodell, utformad och utvecklad av Meredith Belbin från Cambridge i Storbritannien.

Via ’Självskattning’, och än viktigare via tillförlitliga observatörer som känner dig väl, kan de ”styrkor” du tar med till teamet och även ”tillåtna svagheter” profileras och kartläggas. Att bara lita på en självskattning kan ofta vara bristfälligt och ibland kommer det bästa lärandet och insikten från hur andra i teamet ser oss och känner igen styrkor som vi själva kanske inte fullt ut uppskattar eller ens ser. Tre enkla tips som fungerar väldigt bra är sedan att.

 1. Nyttja dina egna beteendestyrkor.

  När individer och team ger sig själva tillstånd att nyttja sina styrkor kan engagemang, innovation och trivsel frodas.
  De beteenden som du föredrar att bidra med (och/eller andra uppskattar dig för) är de som sannolikt kommer att ge dig personlig och professionell framgång. Att framhäva de olika styrkor som varje teammedlem har vid rätt tidpunkt kan vara en kraftfull multiplikator av teamets prestanda. Där balans finns i ett team kan vi också kompensera varandras svagheter.

 2. Hantera dina svagheter.

  Vi skulle alla älska att vara perfekta, men som Meredith Belbin själv säger det så bra, ”Ingen är perfekt, men ett bra team kan bli”.Våra beteendestyrkor kommer också att medföra en baksida av myntet och ett pris att betala. Det tar formen av våra ”tillåtna svagheter”. Dessa är rätt naturliga och kan ses som ”Yin till Yang” av våra styrkor.
  När vi förstår dem kan vi arbeta för att hantera dem bättre och hindra dem att bli ”icke-tillåtna” svagheter som kan skada relationer, lagmoral och dagligt genomförande.  Människor i ett hälsosamt team kan nyttja varandras styrkor och kan också hjälpa till att kompensera varandras svagheter.

 3. Ha kunskap om andras styrkor och svagheter.

  Att bygga självinsikt och gå mot högpresterande teamarbete kräver disciplin för att vara hållbart. Det bygger på att utöka vår kunskap och förståelse för att omfatta styrkor och svagheter hos våra lagkamrater. Ett gemensamt språk och ramverk för bättre förståelse och diskussion om dessa kan leda till ökad tolerans.Vi kan också undvika besvikelser och ta bort personlighet och inbillade motiv från dagliga konflikter och spänningar i teamet när vi vet vad som ligger till grund för det. Ofta beror det på naturliga variationer eller alltför stor likhet i beteendemässiga preferenser.
  Emotionell reaktivitet och konflikt kommer alltid att spela roll i ett hälsosamt team men när denna förståelse finns kan den hjälpa till att bättre hantera och kanalisera din naturliga talang och lösa onödiga konflikter.

Nyheter

Tabbar som bygger framgång

Entreprenören Ulf Mazur har skrivit ”Lilla boken om…Tabbekvoten” som är en ryggsäck fylld med tabbar. Han vänder sig mot den ”leta fel kultur” som råder i Sverige och på många företag. Det är en metafor för att få medarbetare att våga göra mer på jobbet och prova fler och nya sätt för att utveckla verksamheten.

Framtidens kvinnliga ledare 2019 korad

När chefsorganisationen Ledarna rankar landets främsta 75 chefer som är kvinnor upp till 35 år hamnar Stina Andersson, som nyligen tog en nyskapad nyckelroll i koncernen Axel Johnsson som Chief Operating Officer, högst upp på listan. Hennes långsiktiga målsättning är att bli vd för ett stort företag.

Jobbrelaterad stress ett stort arbetsmiljöproblem

En ny undersökning visar att över hälften av svenskarna upplever stress på jobbet varje vecka, och en av fem gör det dagligen. Undersökningen visar också att dubbelt så många kvinnor som män har varit sjukskrivna på grund av stress de senaste tre åren och att många företag misslyckas i det förebyggande arbetet med att motverka stress.

Konsten att hitta rätt i apparnas värld

Det gäller att hitta brytpunkten mellan artificiell intelligens som ger superkrafter och en nästan oändlig kapacitet med det vi människor har och som maskiner saknar: visioner, känslor, värderingar och viljan att bidra.

Helhetstänk viktigt vid vd:s löneförhandling

Enligt statistik från Svenskt Näringsliv låg medianlönen för en svensk vd 2017 på 76 000 kronor i månaden. Men när en blivande vd ska förhandla om lönen gäller det att väga in mycket mer än kronor och ören.