Sätt medarbetarnas hälsa i fokus efter pandemin

Sponsrat av Euro Accident Livförsäkring AB Dagen då vi kan återvända till våra kontor närmar sig i takt med att fler blir vaccinerade och smittspridning minskar. Arbetet med frågorna om var, hur och när vi ska arbeta då är högaktuellt för alla företag. Ett utmärkt tillfälle att passa på att skapa arbetsplatser för hållbara medarbetare, tycker Marie Fristedt på försäkringsbolaget Euro Accident.

Sätt medarbetarnas hälsa i fokus efter pandemin

För varje företag handlar frågorna efter coronapandemin om att komma fram till det sätt som passar både verksamheten och medarbetarna bäst när restriktionerna om hemarbete släpps. Det är ofta en längre process med en mängd olika perspektiv att ta hänsyn till för att hitta rätt.

När det kommer till dina medarbetare har de sannolikt olika behov och önskemål efter att ha provat på att arbeta på distans i över ett år. Vissa har hittat en sundare balans mellan arbete och fritid och mått bättre. Andra har mått sämre utan några tydliga gränser mellan arbete och fritid eller av att behöva avstå från sociala kontakter.

– Det som har upplevts som positivt för en medarbetare kan ha upplevts som negativt för en annan. Omstarten som vi står inför är ett utmärkt tillfälle att lyssna på och ta vara på medarbetarnas olika erfarenheter under pandemin. Då får de möjlighet att vara med och skapa ett flexibelt arbetsliv som kan bidra till att de kan vara hållbara, både under arbetstid och fritid, säger Marie Fristedt, produktchef Hälsa på försäkringsbolaget Euro Accident Livförsäkring AB .

Euro Accident har själva utarbetat en plan för ett framtida arbetssätt som de valt att kalla för just ”Flexibelt arbetsliv”. De har identifierat sex områden som påverkas av ett förändrat sätt att arbeta: kultur och gemenskap, ledarskap och medarbetarskap, information och kommunikation, kontor och distans, teknik och säkerhet samt arbetsmiljö och arbetstider.

– Det kommer inte att finnas svar på alla frågor direkt och förutsättningarna ändras förmodligen efter hand. Men för att skapa tydlighet hos medarbetarna om vad som gäller måste det finnas en öppen och regelbunden kommunikation om hur företaget tänker och arbetar med de här frågorna, säger Marie Fristedt.

Förändringar i både arbets- och privatlivet kan skapa oro hos medarbetarna med psykisk ohälsa och en lång sjukskrivning som följd om det går för långt. Coronapandemin har inneburit många förändringar på kort tid. Därför gäller det att företaget har extra stort fokus på medarbetarnas psykiska hälsa.

– Som chef är det viktigt ha kunskap att upptäcka och mod att agera på tidiga signaler på att en medarbetare inte mår bra. Företaget behöver även ha tydliga rutiner som både chefer och medarbetare känner till och förstår, så att vet hur de ska göra för att få fortsatt stöd när det behövs, säger Marie Fristedt.

Inom ramen för sitt koncept ”Hållbara medarbetare” erbjuder Euro Accident Sjukförsäkring PlanSjuk. Den har bland annat laddats med förebyggande delar för att motverka fysik och psykisk ohälsa och därmed minska risken för en längre sjukskrivning.

– Det är tryggt att veta att det finns en försäkring som kan erbjuda expertkompetens och som är enkel att aktivera. Vi vet att det går att förkorta eller helt och hållet undvika långa och kostsamma sjukskrivningar om vi får komma in i tid. Med vår metod har åtta av tio medarbetare kunnat undvika en långtidssjukskrivning, säger Marie Fristedt.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.