Så ökar värdegrundsbaserad rekrytering lönsamheten

Sponsrat av Happyr Kraven på leverans och kvalitet ökar stadigt i många organisationer, vilket även ökar pressen på den enskilda människan. En press som ofta leder till otrivsel, bristande engagemang, utbrändhet och psykisk ohälsa. Det är en dyster bild som målas upp, men det finns en ljusning på horisonten.

Så ökar värdegrundsbaserad rekrytering lönsamheten

Med hjälp av ett djupgående värdegrundsarbete, kontinuerligt lärande, digitala hjälpmedel och en portion mod kan man skapa stabila stödprocesser för en hållbar förändring – en förändring som resulterar i att människor mår bättre på jobbet och blir mer produktiva och lönsamma. 

I rapporten Jobbhälsobarometern från Sveriges Företagshälsor uppger närmare 350 000 personer att de flera gånger i veckan känner obehag över att gå till jobbet. Rapporten visar även att motivationen brister för många samtidigt som man anser att stressen på arbetsplatsen är svår att hantera. Resultatet av detta manifesterar sig i att en majoritet uppger att de inte vill inte rekommendera sin arbetsplats till andra.

Människor som trivs på jobbet är mer produktiva och lönsamma

Studier visar att människor som trivs på jobbet är mer produktiva och därmed även mer lönsamma. Med hjälp av ny teknik där bland annat vetenskapliga värdegrundsbaserade tester, smarta ranking-algoritmer och artificiell intelligens samarbetar kan arbetsgivare rekrytera mer effektivt än någonsin tidigare. 

Lennart Engelhardt.

– Människor som är motiverade och trivs på jobbet är inte bara mer lönsamma för arbetsgivaren. De är även gladare hemma, mindre stressade och mer hållbara. För att människor ska vara motiverade och trivas på jobbet måste matchningen mellan företagets och människans kultur- och värdegrund vara bra. Framtidens rekrytering måste dessutom vara fördomsfri. På så sätt hittar människor och organisationer varandra och möts på lika villkor. Det blir alla gladare av. Något annat är rent slöseri med tid, pengar och människor, säger Lennart Engelhardt, VD på jobbmatchningstjänsten Happyr.com

Kandidatattraktion en stor utmaning för många arbetsgivare

Att säkerställa att medarbetare passar in i företagskulturen, har delade värderingar, trivs bra och är motiverade över tid är för många företag ett helt spektrum av stora, och ofta kostsamma, utmaningar. 

De goda nyheterna är att lösningen är nära. Med hjälp av modern teknik och vetenskapsbaserad matchning kan både småföretag så väl som globala koncerner tillsätta motiverade, kvalificerade kandidater snabbt och effektivt, samtidigt som rekryteringsprocessen blir fördomsfri.

– Arbetsgivare som väljer att öppna upp spelfältet och fokusera på människors potential, värdegrund och personlighet istället för att stirra sig blinda på vad som står i CV:t och det personliga brevet har idag ofta ett försprång jämtemot arbetsgivare som är kvar i traditionella rekryteringsmönster, fortsätter Lennart.

Tekniken hjälper även arbetsgivare och rekryterare att bli fördomsfria i den första delen av rekryteringsprocessen – kandidathanteringen och gallringen. Genom att anonymisera kandidatprofiler minimeras risken att lämpliga kandidater väljs bort för tidigt i processen på grund av faktorer som ålder, kön eller annat. 

– I praktiken behöver en rekryterare eller rekryterande chef inte ens läsa traditionella CV:n längre och hen kan istället fokusera på mer värdeskapande aktiviteter som att utveckla människor och se till så att nya medarbetare och befintlig personal mår bra tillsammans, avslutar Lennart.

Istället kan rekryteraren utgå ifrån en lista av vetenskapligt testade kandidater som rankas baserat på hur väl de matchar företagets egen värdegrund och andra viktiga faktorer som personlighet, G-faktor, kultur samt formell och informell kompetens. Allt detta skapar förutsättningar för att matchningen ska bli träffsäker och att nya medarbetare kommer att trivas på jobbet och bli lönsamma. 

Intresserad av att utforska hur er organisation kan öka affärsnyttan och lönsamheten genom värdegrundsbaserad rekrytering och jobbmatchning? Kontakta Lennart Engelhardt: lennart@happyr.com.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Vd-tidningen sparar mina uppgifter.
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.