Rusta för det otänkbara – så löser du problem som ännu inte uppstått

Sponsrat av Assessio Att navigera på okänd mark är vardag i dagens ledarskap. De senaste årens världsomvälvande händelser med pandemi, krig och konflikter, och ekonomiska kriser på löpande band pekar alla mot en sak – förändring är den enda konstanten. I tider då vi inte vet vilka utmaningar som väntar runt hörnet hänger överlevnaden på att stå rustad inte bara för det oväntade, utan snarare det otänkbara. För att möta de krav som samhället plötsligt kan ställa kokar allt ner till en fråga – hur effektivt kan din organisation anpassa sig?

Rusta för det otänkbara – så löser du problem som ännu inte uppstått

Årtionden av forskning har gett oss insikterna om hur man bygger framgångsrika team. Förutom att passa in i rollen och kulturen behöver de också ha kapaciteten att hantera nya utmaningar. I tider när AI kommer att förändra sätten vi jobbar på, inflationen förändrar konsumtionsbeteenden och världen blir alltmer digitaliserad har den som sätter ett agilt lärande först ett oslagbart försprång för att hantera de utmaningar som inte ännu har uppstått.  Genom att identifiera och mäta nivån av learning agility hos befintliga och potentiella medarbetare får du nyckeln till att förstå vilka insatser som krävs för att behålla de bästa, hur de fortsätter att vara stimulerade och vill stanna, men också och hur du motiverar och utvecklar de mindre förändringsbenägna.

Johan Masironi, vd på Assessio

Johan Masironi, vd på Assessio förklarar den strategiska konsten att leda i förändring:

”När du får insikt i dina medarbetares förmåga till learning agility kan du ligga steget före inför de förändringar som du oundvikligen kommer att möta. Personer med hög grad av learning agility som snabbt och enkelt kan anpassa sig till organisationens föränderliga behov är kritiskt i dagens samhälle. Kvalitativa, forskningsbaserade verktyg för att arbeta med de här frågorna finns, och fler borde använda sig av dem.”

Vad är då effekten när man investerar i learning agility? Forskningen visar att medarbetarna blir mer öppna för nya arbetssätt och mer optimistiska till förändringar, de engagerar sig mer i innovativt tänkande för att testa nya metoder och generera nya idéer. Och ledarskapet? Studier visar att företag med chefer som har hög learning agility producerade 25 procent högre vinst jämfört med andra i samma bransch.

Fakta

Learning agility

Learning agility beskriver en individs förmåga och vilja att vara nyfiken, att ha ett ”hungrigt sinne”. Att tillvarata möjligheten att snabbt lära av erfarenheter och flexibelt tillämpa ny kunskap för att anpassa sig till nya situationer.

Johan Masironi sammanfattar: ”I takt med att arbetsgivare lägger större fokus på att medarbetare ska kunna byta roller och positioner inom organisationen har intresset för learning agility ökat de senaste åren. En av våra kunder mäter kandidater i rekryteringar mot learning agility istället för en kravprofil, för att säkra upp den framtida interna rörligheten. Deras utvecklingsprogram har resulterat i en ökning på 30 procent av medarbetarnas förmåga till learning agility, och en mer positiv attityd till flexibilitet i arbetet.  Idag borde det vara en självklarhet att se learning agility som en framtidssäkring av sitt företag. Medarbetare och ledare behöver kunna lära om och lära nytt, och utveckla sin förmåga att snabbt tillämpa nya och framgångsrika beteenden för att lösa utmaningarna nu, och i framtiden.

Assessio är Nordens ledande Saas-bolag inom HR-tech med digitala lösningar för rekrytering, utveckling och prestation. Vi tillhandahåller några av världens främsta urvals- och utvecklingsverktyg, till exempel MAP, Matrigma och Learning Agility. I vår digitala plattform, finns alla verktyg och tester du behöver för att rekrytera kompetensbaserat. 

Bloggen

På nytt jobb

VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.