Psykologisk trygghet skapar högpresterande team

Sponsrat av real8 Fem lärdomar från att flyga 1600 km/h bara en meter ifrån dina pilotkompisar. Vi ger dig tipsen på hur psykologisk trygghet skapar ett högpresterande team.

Psykologisk trygghet skapar högpresterande team
John Foley.

I april kommer John Foley till Sverige, en av världens mest anlitade föreläsare och konsult kring högpresterande team. Som förstepilot
vid amerikanska arméns uppvisningsteam Blue Angels vet han hur fantastiska resultat bygger på psykologisk trygghet, tillit och attityder. Han kommer till Stockholm för att vara huvudtalare vid Real Forum (tidigare Svenskt Engagemangsforum). Hans budskap handlar om de livsviktiga principerna och verktygen för att aktivera, förstärka och stödja de aktiviteter och beteenden som resulterar i höga prestationer. Här får du de fem mest avgörande tankarna redan nu!

 1. Etablera ett gemensamt fokus, en mittpunkt som definierar det större syftet och målet
  Varje organisation eller team behöver en starkt skinande polstjärna som alla kan hitta till, var man än befinner sig i gruppen eller företaget. Något tydligt att samlas kring för att agera kraftfullt. Det kan uttryckas som ”enande mål”, tydlig mission eller ”mening” som alla engagerar sig i. Blue Angels behövde alltid under sina flygningar en ”centerpoint” som alla i flyggruppen kunde relatera/positionera sig efter för att kunna synkronisera sin flygning till de andras. Det kunde till exempelvis vara en visuell tydlig byggnad såsom ett höghus de skulle passara samtidigt ovanför – vid en viss sekund – för att kunna centrera sina handlingar och flygövningar.
 2. Du behöver höja och utmana nivån på begränsande tankar och attityder
  En individ presterar sällan på sin maximala nivå. Vi agerar utifrån vilket föreställning vi har om den egna och gemensamma förmågan. Och när vi förändrar den föreställningen så följer prestationen med! För Blue Angels kunde det innebära att förflytta sig från en begränsning i tanken: från att 3 meter skulle vara säkerhetsnivån (så som den är utanför Blue Angels) och istället föreställa sig själv flyga bredvid någon med bara 96 cm mellanrum!
 3. Se till att det görs kristallklara genomgångar – briefs – inför varje uppgift
  Ingen kan läsa tankar. Om du vill att dina kollegor skall förstå vad du/vi vill uppnå måste du berätta det – specifikt och detaljerat! Lita inte på att ”alla förstår väl vad jag menar…”. Genomgångarna består av relevant information och syftet ska inte vara att prata om en plan utan att få alla att komma i rätt känsla med rätt fokus. För Blue Angels handlade det om att mentalt knyta ihop gruppen, skapa tydlig samsyn och öppenhjärtigt dela med sig för att säkerställa att alla är genuint involverade till 100 %!
 4. Skapa mentala kontrakt för att skapa tillit i världsklass
  När alla är med på banan och har förstått målet, behöver de uttrycka ett genuint löfte och ”commitment” kring deras insatser. När var och ens bidrag tydliggörs byggs möjligheten för en högre nivå av tillit och trygghet som blir avgörande för ett extremt kraftfullt agerande av både individen och gruppen. Inom Blue Angels delade man stenhårda löften kring vad var och en ska göra.
 5. Våga och inse kraften av äkta och genuin återkoppling – debriefs – fira era framgångar
  Uppföljningen behöver vara en inifrån driven reflektion runt teamet agerande utåt. Där skapas en plattform för förbättringar där kritiskt informations ges utrymme. Nyckeln till bra återkoppling är TOTAL ÄRLIGHET. Uppföljning eller återkoppling är ingen ny idé men i alltför många organisationer genomförs det inte rutinmässigt. De vanligaste anledningarna är att man tror att det stjäl tid – men egentligen spar det tid, eftersom det leder till att man inte begår samma misstag två gånger!  En annan anledning kan vara rädsla. Man är orolig för att såra någon eller att rak feedback skall leda till konflikt. Men rätt utfört är ärlig återkoppling livsviktigt och kanske det mest kritiska steget för att skapa lärande och högpresterande team. För Blue Angels var detta den
  viktigaste övningen. Allt inför och under en uppvisning ledde fram till återkopplingen där framgångar och förbättringar kunde
  upptäckas och firas.

John har sedan sin tid i Blue Angels ägnat sig till att stödja många av världens ledande företag såsom Google, Microsoft, HP, Mercedes Benz, Philips, BMW m fl.

Läs mer om konferensen där du får träffa John och dessutom lära dig skapa högpresterande team på riktigt.

Just nu finns det också möjlighet till förmånliga grupprabatter – gå 8 för 4!

Karriär

Strategi & målstyrning

Inspiration

Ledarskap & styrning

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Vd-tidningen sparar mina uppgifter.
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.