Ny arbetsvardag skapar oro och stress

Sponsrat av Euro Accident Livförsäkring AB Vi är vanemänniskor som tycker att det är tryggt med våra inrutade rutiner. När vi börjar ställa om till en ny vardag med kommunalåkande, kollegor och kontor kan dina medarbetare känna stor oro och stress. Euro Accidents chefspsykolog ger råd om vad du som chef ska tänka på i det här läget.

Ny arbetsvardag skapar oro och stress

Efter att ha arbetat hemma under ett och ett halvt år ska vi börja vänja oss vid en vardag på kontoret tillsammans med andra igen. Som de vanemänniskor vi är kan förändringen och återanpassningen bli en utmaning som är jobbig att hantera. Något att ha koll på för dig som är chef.

– Det är inte bara att köra igång som vanligt igen. Du kommer att möta medarbetare som har haft olika upplevelser och som har olika sätt att hantera det här på. Det måste vara ” top of mind” hos dig som chef när vi börjar träffas igen, säger Marie Swelén, chefspsykolog på försäkringsbolaget Euro Accident Livförsäkring AB.

Genomtänkt plan skapar trygghet

En bra hjälp på vägen är om det finns en tydlig och så genomtänkt plan som möjligt för hur återgången ska se ut för medarbetarna. Det skapar trygghet att få veta vad som gäller och det är bra om det ges möjlighet att få ställa frågor och diskutera det på tu man hand eller i arbetsgruppen.

– Alla kommer inte vilja kramas eller ta i hand när vi möts igen. En del är fortfarande rädda för att bli smittade och en del har egna upplevelser av att själva ha varit sjuka eller av att ha haft någon i närheten som varit det eller till och med dött. Vi behöver prata om det på arbetsplatsen och respektera att vi reagerar olika, säger Marie Swelén.

Agera på tidiga signaler

Större förändringar i livet kan skapa oro och stress. Därför gäller det ha extra fokus på medarbetarnas psykiska hälsa under återgången.

– Som chef är det viktigt att ha kunskap att upptäcka och mod att agera på tidiga signaler på att någon inte mår bra. Det behöver även finnas tydliga rutiner som både chefer och medarbetare känner till och förstår, så att de vet hur de ska göra för att få fortsatt stöd när det behövs, säger Marie Swelén.

8 av 10 undviker en lång sjukskrivning

Inom ramen för det som kallas ”Hållbara medarbetare” erbjuder Euro Accident Sjukförsäkring PlanSjuk. I den ingår förutom en ekonomisk ersättning vid längre sjukskrivning, även stöd för att motverka psykisk och fysisk ohälsa. Dels genom Euro Accidents egna psykologer och hälso- och rehabprocessledare och dels genom 1 400 vårdgivare, varav 280 psykologmottagningar, i deras vårdgivarnätverk.

– De chefer och medarbetare vi möter dagligen uppskattar att det finns en försäkring som kan erbjuda expertkompetens och som finns som stöd. Vi vet också att vi kan göra skillnad om vi får komma in i tid. Åtta av tio försäkrade som vi hjälper kan helt och hållet undvika en lång sjukskrivning  med allt positivt som det för med sig för alla, säger Marie Swelén.

Karriär

Strategi & målstyrning

Kunskapsmaterial

Inspiration

Ledarskap & styrning

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.