Ledningsgruppsdagens talare: ”Därför är de svåra frågorna viktiga”

Sponsrat av Urvision Ulric Rudebeck och Ola Brehm är två av talarna på Ledningsgruppsdagen. De jobbar tillsammans med att förbättra ledningsgruppers arbete, genom att jobba med allt från genomförandet av strategiska beslut till hur den digitala miljön fungerar. Välkommen på deras seminarium på Ledningsgruppsdagen!

<strong>Ledningsgruppsdagens talare: ”Därför är de svåra frågorna viktiga”</strong>

Ledningsgruppens arbete ska föra verksamheten framåt. Därför är kvalitén på dess arbete, och närmre bestämt möten, en avgörande faktor för hela verksamheten. Studier visar att endast 25 % av de strategiska beslut som tas i ledningsgruppen blir genomförda. Därför är det otroligt viktigt att skapa rätt förutsättningar för att få ledningsgruppen att fungera och genomföra det som krävs.

– För att skapa en bra ledningsgrupp är det viktigt att utvärdera den inre och yttre effektiviteten. Vi skapar framgångsrika ledningsgrupper genom att både förbättra det stora och det lilla. Det kan vara allt från att skapa en trygghet i gruppen så att alla vågar uttrycka sig, till att se över den digitala miljön, säger Ulric Rudebeck.

Ulric och Ola menar att ledningsgruppens framgång står i direkt korrelation till hur svåra samtal de vågar ha. Det är i de svåra frågorna som viktiga diskussioner kommer upp till ytan och de beslut som krävs kan komma till stånd. Men utan en fungerande struktur finns inget utrymme för att ha givande diskussioner. Därför lägger de stor vikt vid att skapa en struktur som ledningsgruppen kan förhålla sig till. Den kan innefatta allt från tidpunkter för möte, struktur för agenda eller hur beslut ska genomföras. Den digitala miljön är ett viktigt stöd, som hjälper gruppen att följa beslutslogg, planera projekt eller kommunicera enkelt med varandra.

– Med Teams går det enkelt att hålla koll på de frågor som kommer in, prioritera dagordningen, föra en beslutslogg och följa upp de beslut som tas. Med visuella verktyg blir det enklare att få en översikt och analysera ledningsgruppens arbete, säger Ola Brehm.

Ulric och Ola föreläser under ledningsgruppsdagen den 2 februari. Under sitt seminarium kommer de att dela med sig av sina erfarenheter från arbete med ledningsgrupper och framgångsfaktorerna som gör skillnad. Alla på seminariet får ett exemplar av Ulrics bok Glädjeskutt i ledningsgruppen. Dessutom erbjuder de en kort ”hälsocheck” för den som vill ta tempen på sin ledningsgrupp. Välkommen till deras bås under dagen.

Om

Ulric Rudebeck och Ola Behm jobbar med utveckling av ledningsgrupper. Ulric har ägnat sin karriär åt ledarskap på olika sätt; som chef på alla nivåer och under de senaste åren med utveckling av ledningsgrupper. Ola Behm har varit inom IT-branschen under hela sin karriär och är idag partner på Accigo, där han även sitter i ledningsgruppen. Tillsammans arbetar de för att skapa välfungerande ledningsgrupper inom både privat och offentlig verksamhet. 

Träffa Ulric och Ola på Ledningsgruppsdagen.

Bloggen

På nytt jobb

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.