Låt solen skina över fler fastigheter

Sponsrat av Soltech Sverige har över 8 miljoner byggnader och över 400 miljoner kvadratmeter takyta. Men idag kommer knappt en procent av vår energi ifrån solen. Så, hur ser vi till att fler fastigheter producerar solenergi? Teresia Gillgren, operativ chef på Soltech Energys dotterbolag Swede Energy, vet vägen dit – och menar även att fler fastighetsägare bör inse vilket värde solenergi skapar.

Låt solen skina över fler fastigheter

Vi behöver åstadkomma snabba utsläppsminskningar för att ha någon som helst chans inför det intensivt växande klimathotet. Det är allmänt känt. Det är många saker som behöver göras parallellt, men främst måste vi minska utsläppen genom att öka andelen förnybar energi. Gröna innovationer behöver ges ordentligt utrymme att växa, inte minst den storskaliga solenergin.

Teresia Gillgren har gedigen erfarenhet av att arbeta med storskaliga solcellsanläggningar på större fastigheter. Tidigare har Swede Energy bland annat installerat en av Nordens största solcellsanläggningar på tak, åt fastighetsbolaget Castellum i Göteborg. Men fler fastighetsägare behöver få upp ögonen för det värde solenergi skapar för den egna verksamheten, samhället och i slutändan för klimatomställningen.

– Samhället kommer att behöva mer grön el i takt med elektrifiering och den akuta klimatsituationen. Näringslivet och inte minst stora fastighetsägare är viktiga för att driva den gröna omställningen framåt. Men då måste fastighetsägare göra hemläxan och räkna på vad de skulle tjäna på att investera i solenergi. Både i ekonomiska och miljömässiga termer. Därefter kommer allt fler att landa i att vägen framåt stavas solenergi, säger Teresia Gillgren.

Att lösningen stavas storskalig solenergi är inte så konstigt då det finns många positiva fördelar för fastighetsägare att investera i solenergi. Framförallt ekonomiska och miljömässiga incitament, men även det robusta symbolvärdet i att skapa sin egen energi. Något många fastighetsägare insett och ser framtidsnyttan med.

Trots ibland dystra rapporteringar om vårt klimat ska vi inte måla dagsläget i alltför dystra färger. Andelen solenergi i Sverige ökar hela tiden och solenergikoncernen Soltech Energy märker att allt fler vill låta sina fastigheter och industrilokaler omfamnas av solenergin.

– Fastighetsägares viktiga roll i framtidens hållbara samhällsbygge går inte att understryka nog mycket. De har möjligheten och mandatet att omvandla sina fastigheter till gröna energiproducenter, både genom takplacerade solcellsanläggningar men även genom solcellsfasader. Det är därför hög tid att vi i solenergibranschen och fastighetsägare gemensamt låter solen lysa över fler av våra 8 miljoner byggnader, avslutar Teresia.

På nytt jobb

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.