Konsten att leda genom människor

Sponsrat av Honor Your Leadership I en komplex tid, där det är svårt att göra långsiktiga planer och hållbara prognoser, visar ledarskapsforskning att vi människor alltmer behöver känna meningsfullhet i det vi gör. Som individer behöver vi uppleva att vi spelar roll i det sammanhang vi befinner oss. Att det är värt det.

Ett gott ledarskap idag, behöver sätta främsta fokus på att skapa mening och frigöra kraft. Det görs när motivationen kommer inifrån. Och om du vill det bästa för ditt bolag, behöver du vilja det bästa för varje individ.

Konsten att leda genom människor

Som ledare är du bekant med begreppen Growth Mindset, psykologisk trygghet, inkludering och mångfald. Att bli medveten om vad dessa begrepp konkret betyder som framgångsfaktorer är avgörande, om vi vill att vårt bolag ska befinna sig i framkant och vara konkurrenskraftigt. Såväl gällande betydelsen för kvaliteten i ledarskapet som för kvaliteten i våra team och organisationer. Vi tar oss längre som ledare och som bolag om vi förstår hur de olika delarna fungerar. Både var för sig, och på vilket sätt de är beroende av varandra för att skapa resultat. Strategiskt och operativt.

Pernilla S Corizza är rektorn som nominerades till Årets Chef 2019, och som därefter bestämde sig för att låta sin passion för ledarskapet – för, och med värdighet – spridas i ett bredare perspektiv. Ett fördjupat, och medvetet, ledarskap som ger var och en upplevelsen av, att deras bidrag till visionen spelar roll och är viktig. Att alla kompetenser, styrkor och insikter är betydande för utveckling och helhet.

Idag utvecklar hon ledare, ledningsgrupper, team, styrelser och organisationer både i Sverige och internationellt. Hon står sida vid sida med vd och bidrar med nyöppnade ögon och medvetenhet, som öppnar upp helt nya möjligheter i förändringsprocesser som tillvaratar alla krafter som redan finns i organisationen. Även de som tidigare varit dolda.

Mångfald är viktigt. Men Pernilla menar att det vi ofta glömmer är den dimension av den avgörande mångfald som handlar om sätt att tänka och fungera.

”We need diversity of thought to face the new challenges.” Dessa ord uttryckte Tim Berners Lee redan på 1980-talet, i arbetet med att skapa World Wide Web och menar att olika sätt att tänka är fundamentet för innovation och utveckling. 

Ändå sätts idag, utifrån höga ambitioner, många lednings- och utvecklingsteam ihop av människor som snarare är lika varandra, än just olika och fyllda av mångfald. Trots att intentionen ofta är att skapa mångfald. Det kan visserligen utifrån ett kortsiktigt perspektiv skapa önskade resultat, men risken för grupptänkande är påtaglig; att alla tycker lika och missar att ta in olika perspektiv och frågeställningar än de, som de själva ser som naturliga. Beslutsfattandet blir då, liksom utvecklingen, inte optimerat. 

Det är därför som mångfald i sätt att tänka är ovärderligt för både utveckling av team och av bolag, säger Pernilla.

Och där krokar den psykologiska tryggheten arm. Psychological Safety är ett uttryck som myntades av Amy C Edmondsons (Harvard University) redan 1999, när hon undersökte förhållandet mellan psykologisk säkerhet och inlärning och prestationer i team. Ett förhållande, där förutsättningar för utveckling och innovation handlar om styrkan i de olika sätt att tänka och fungera som vi ju alla har. Den som kommer när varje individ på riktigt kan få uttrycka sina egna perspektiv i en plats av respekt, nyfikenhet och inkludering. 

Vad som är viktigt här och nu, är att växla upp medvetenheten och ta reda på vad psykologisk trygghet innebär i det praktiska arbetet i vardagen. Vad det är som får en individ att känna sig trygg i olika sammanhang. Och vidare, vad det är som får en människa att uppleva att det är värt det att komma med sina tankar, frågor och perspektiv? 

Pernilla möter i sitt arbete många ledare som har de bästa intentioner och som vill alla väl. Det är en fantastisk start, men långt ifrån samma sak som att intentionerna landar i medarbetarna på det sätt som ledningen tänkt. Och när förståelsen för det egna bidragets viktighet försvinner, så påverkar det både prioriteringar och energinivå. Och potentialen av den kraft som finns i humankapitalet, går förlorad.

Vi behöver kunna använda den kraft som redan finns, men som i de allra flesta bolag fortfarande är dold eller förbisedd. ”När vi blir medvetna om den, har vi riktigt goda förutsättningar att sänka trösklar och göra handling av möjligheterna”, säger Pernilla. ”Det är där jag gör skillnad med mitt arbete och blir en katalysator som får saker att hända.” 

Idag arbetar Pernilla med en rad olika projekt inom sitt bolag Honor Your Leadership. Några är fleråriga, där bolag återkommande och över tid söker stöd och utvecklig både för ledningsgrupp och organisation. Hon håller också utbildningar med bland annat Anders Josefsson som är krisexpert inom Försvarsmakten; Effektiv ledning i komplexa kriser.  

I augusti håller Pernilla även i ett event tillsammans med Fredrika Erlandsson och VOCA|retreats som ger ägare, styrelse och ledningsgrupper ”Nycklar till ett värdeskapande strategiarbete”. En heldag tillsammans med Tina Thörner, där alla tre bidrar med olika delar. Missa inte Tinas föreläsning ”Att navigera livet i 180…varje dag är en punkt mindre” eller Fredrikas bidrag utifrån sin expertis inom strategiarbete. 

Pernilla driver också ett unikt ledningsgruppsprogram, Honor Your Leadership, riktat för att greppa just den komplexitet hon föreläser om samt leder workshops. I september talar hon på Förändringsledningsdagen, utifrån rubriken ”Konsten att leda förändring handlar om konsten att leda genom människor” om möjligheterna med att greppa komplexiteten i ledarskapet i ledningsgruppen.

Bloggen

På nytt jobb

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.