Gamification – Så skapar du engagemang på en helt ny nivå

Sponsrat av Personalfokus Det handlar inte om poängssystem eller tävlingar, vi kan inte tävla oss till engagemang. Frågar du gamers varför de spelar finns det ingen som säger ”för att jag får poäng”. Istället handlar det om att plocka ut strukturer och element inom speldesign som driver vår motivation och applicera dem på organisationer. Här listar vi de viktigaste sakerna du som chef behöver göra för att lyckas och de största fällorna du bör undvika.

Gamification – Så skapar du engagemang på en helt ny nivå

Organisationsexperten och psykologen Anna Russberg beskriver att “speldesign kan hjälpa oss att lösa problem och förändra beteenden, men den största vinsten för moderna bolag är det engagemang och motivationsboost metodiken skapar. Mer rättvisande vore det därför att kalla Gamification för Motivational Design”.

Det handlar inte om poängssystem eller tävlingar, vi kan inte tävla oss till engagemang”

VI DRIVS AV POSITIV FÖRSTÄRKNING

Senaste forskningen inom psykologi visar att oberoende av etnicitet eller ålder triggas vårt belöningssystem av positiva känslor och upplevelser, vilket i sin tur skapar engagemang och gör oss motiverade. Det uppstår genom utmaningar, samhörighet, kreativitet, fira framgång, bekräftelse och beröm samt att få snabb, positiv, meningsfull återkoppling på prestation.

Vill du lyckas behöver du säkerställa att saker som just triggar vårt belöningssystem finns inbyggt i ditt företags befintliga arbetsprocesser och dessutom koppla dem till resultat och aktuella affärsutmaningar. I slutändan handlar det om att skapa en mix av de här psykologiska drivkrafterna säger Anna.

 

DET HÄR KAN DU SOM CHEF GÖRA OMEDELBART

Instruktioner är meningslösa utan efterföljande positiva konsekvenser. Ett dataspel med tydliga instruktioner som saknar positiv återkoppling, känslan av att utvecklas, åstadkomma något, se resultat, dela med sig till spelvänner blir verkningslösa. Ingen är intresserad av att spela med ett sådant upplägg.  Vill du som chef lyckas implementera Motivational Design borde du fokusera på att kritiska arbetsuppgifter har meningsfulla, engagerande, efterföljande konsekvenser för medarbetaren. Börja med följande fem enkla steg för att nå resultat.

  1. Identifiera vad medarbetarna måste göra för att lyckas. Vad i alla arbetsprocesser är extra viktigt för att nå mål och resultat? Tex – vad måste vi göra för att bli mer innovativa, lyckas med besparingsprogrammet, skapa en feedbackkultur osv
  2. Identifiera de tre viktigaste beteendena eller handlingar. TIPS – Ju oftare beteendet sker desto lättare att skapa återkoppling
  3. Kartlägg vad som händer med medarbetarna idag när de utför just de kritiska beteenden du identifierat (vanligaste scenario är att det inte händer något alls) – ändra så att det garanterat sker något positivt. Det positiva kan komma ifrån olika källor inom organisationen, så som system, kollegor eller chef. Var kreativ. Läs alla steg här

HUR SER DEN OPTIMALA ORGANISATIONEN UT?

De bolag som lyckas skapa engagemang bland majoriteten av sina medarbetare har många inslag av det vi ser i en spelbana, utan att det för den delen handlar om tävlingar eller poäng.  Spritt över organisation, team och chefer finns följande 15 framgångsfaktorer.

Läs hela artikeln här

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Vd-tidningen sparar mina uppgifter.
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.