Fritidsförvaltningen i Umeå utvecklar sin verksamhet med hjälp av Lean by Yourself®

Sponsrat av Part Development När Umeå kommuns fritidsförvaltning ville föra in Lean som ett förhållningssätt i verksamheten valde de att göra det utan hjälp av externa konsulter. Istället använder de sig av Part Developments träningsprogram Lean by Yourself.

Fritidsförvaltningen i Umeå utvecklar sin verksamhet med hjälp av Lean by Yourself®

Träningen på Umeå kommuns fritidsförvaltning drivs av avdel-ningschefen Patrik Samuelsson. Innan han började sin tjänst på kommunen arbetade Patrik som laboratoriechef på ALcontrol AB i Umeå vilka genomfört ett större arbete med att föra in Lean som förhållningssätt.

– Jag fick då även veta att vår stadsdirektör, Jonas Jonsson, hade ett förflutet hos Komatsu Forest och förespråkade Lean så det fanns bra förutsättningar att lyckas, säger han

Patrik Samuelsson berättar att de precis rullat igång denna träning och bland annat gått igenom träningsmomenten kring värdegrunden.

– Vi har genom denna träning etablerat en mycket bra värdegrund som är nedbruten till konkreta aktiviteter så att vi får önskvärda beteenden i verksamheten.

Förutom en bra värdegrund har fritidsförvaltningen dessutom etablerat en pulsstruktur så att de har möjlighet att upptäcka avvikelser som därefter skickas vidare till deras förbättringsarbete.

– Genom detta har vi förutsättningar att bli bättre varje dag. Vi genomför denna träning under en längre tid eftersom vi verkligen vill vara säkra på att alla känner sig involverade. Det som är extra kul är att vi genom Lean by Yourself® vågar prova oss fram eftersom vi genom träningsupplägget känner oss säkrare under vår resa.

Patrik Samuelsson konstaterar att allt fler verksamheter inom kommunen vill införa detta arbetssätt.

– Vilket är spännande eftersom det är ju först när alla är med som vi verkligen kommer att uppnå effekt för alla våra medborgare. Förutom att vi känner oss säkra med detta arbetssätt är det extremt kostnadseffektivt då vi genom träningsupplägget kan göra det utan externa konsulter. Detta innebär att vi istället kan använda skattepengarna till att utveckla våra tjänster för våra värdefulla medborgare, avslutar Patrik Samuelsson.

Måste finnas vilja och drivkraft

I dagsläget används träningsupplägget Lean by Yourself® både i industriföretag och inom kommuner.

– Eftersom det inte finns någon extern konsult som driver på deltagarna i denna träning är det viktigt att det finns en vilja och drivkraft för annars kommer man inte att lyckas, säger Andreas Fransson på Part Development som är produktansvarig för träningsupplägget

Det finns inget krav på att man måste följa träningsupplägget till punkt och pricka.

– Träningsuppläggets detaljerade styrning är enbart en rekommendation från oss men om man känner att man verkligen behärskar vissa moment kan man givetvis hoppa över dessa vilket då innebär att man sparar värdefull tid, säger Ola Johansson.

Eftersom många av Part Developments kunder även har verksamheter utanför Sverige finns Lean by Yourself® också på engelska och det är på väg att översättas till andra språk.

– Vilket gör det möjligt för ett företag att rulla ut en global träning till en extremt låg kostnad.

Ola Johansson berättar att inom kort kommer också spelet 5S by Yourself™ att lanseras. Detta spel bygger på precis samma struktur som Lean by Yourself® men är helt frikopplat från Lean eftersom många verksamheter valt att enbart applicera 5S.

Gör din beställning här.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Vd-tidningen sparar mina uppgifter.
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.