Så tacklar du ökande cyberbrottslighet

Sponsrat av Bredband2 Många svenska företag har svårt att hålla jämna steg med digitala angripare, vilket Daniel Krook, VD på Bredband2, har uppmärksammat. Här delar han med sig av sina insikter kring vad det kan bero på, och hur du som ledare kan jobba för att möta hoten genom ökad IT-säkerhet.

Så tacklar du ökande cyberbrottslighet

Hela 63 procent av företagen i Sverige uppger att de har utsatts för minst en digital attack under 2019, enligt en undersökning från PwC. Det är 30 procent fler än föregående år, och bolagen räknar med att brottsligheten på nätet breder ut sig ytterligare. Hur kan företagsledare närma sig den här utmaningen?

IT-säkerhet bör ses som affärskritiskt

Bredband2:s VD Daniel Krook har hanterat dessa frågor både som företagare och som leverantör till andra företag.

– IT-säkerhet är komplext och kostar pengar. Jag upplever detta som ett problem främst hos mindre bolag eftersom resurserna ofta är begränsade, vilket leder till att den här typen av frågor prioriteras bort – även om man egentligen är väl medveten om riskerna. Här har styrelse och ledning ett stort ansvar.

Han menar att IT-säkerhet bör vara en del av verksamhetens agenda eftersom det faktiskt är affärskritiskt.

– För oss är det viktigt att hela tiden vara på tårna och analysera hotbilden. Händer det någonting så kan Bredband2 skadas allvarligt – och då kan även våra kunder och leverantörer drabbas. Okunskap är på många sätt det största problemet, men många vet inte var de ska börja eller hur de ska lära sig.

Liten insats ger stor effekt

Ett företag som utsätts för en digital attack riskerar först och främst att förlora värdefull tid, då man måste ägna resurser åt att undanröja hotet, men även att förlora viktig eller känslig information. Detta kan leda till mängder av problem, och i slutänden tappade kunder och intäkter.

– Det är dyrt att få avbrott i verksamheten oavsett om det är en kortare eller längre period, så kostnaden för att förebygga detta är relativt sett väldigt liten. Dessutom letar angripare ofta efter företag som står helt utan skydd, så något är bättre än inget, säger Daniel Krook.

Lösningar anpassade för små och medelstora företag

För den som inte har så stor erfarenhet inom området kan det vara svårt att veta var man ska börja. Daniel Krook menar att det finns god vägledning i rekommendationer från bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF). Många företag väljer också att kontakta en extern part med rätt kompetens och tjänster. En sådan partner är Bredband2, som erbjuder olika lösningar anpassade efter företagets behov.

– Vi ser hela tiden vilka digitala hot vi måste skydda oss och våra kunder från. Därför har vi nu tagit fram lösningar som möter dessa hot, och som passar perfekt för små och medelstora företag. Vi vill se till att våra kunders IT-miljö skyddas i flera lager och på så sätt säkerställa att deras nätverk, kunddata och filer förblir i tryggt förvar.

Vill du veta mer om vad ditt företag kan göra för att få en säker IT-miljö? 
Läs mer om TRYGG.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.