Expertens tre bästa tips – så lyckas du med företagets pensionsavtal

Sponsrat av SPP Det är för många företag den största personalkostnaden efter lönen, men valet av pensionserbjudande sköts ofta med vänsterhanden.
– Företagen har ofta järnkoll på sina övriga leverantörer, men missar ofta vilka krav som kan ställas när det kommer till tjänstepension. Det är en potentiell guldgruva för dem som verkligen tar tag i det, säger SPPs pensionsexpert Jenny Rundbladh.

Expertens tre bästa tips – så lyckas du med företagets pensionsavtal
Jenny Rundbladh är pensionsexpert på SPP.

Vill du också säkra verktygen som krävs för en tjänstepensionslösning att vara stolt över? Anmäl dig till webinar: Så kan du som VD och CFO optimera valet av pensionsleverantör

Svenska företag investerar varje dag 500 miljoner kronor i sina anställdas tjänstepensioner. För ett enskilt bolag kan det handla om flera miljoner kronor årligen. Nyckeln till ett lyckat pensionsavtal är enligt Jenny Rundbladh att lyfta in flera perspektiv och behov hos en arbetsgivare. Ett misstag många gör är att designera hela ansvaret för pensionslösningen till ett fåtal nyckelfunktioner på företaget. – Självklart ska inte varje anställd och chef sitta och utvärdera olika potentiella tjänstepensionsleverantörer och erbjudanden. Men det är oerhört viktigt att flera intressenters behov beaktas för att få ett så prisvärt, hållbart och attraktivt erbjudande som möjligt.

Med intressenter menar Jenny Rundbladh representanter från ekonomi, löneadministration och HR-avdelningen, VD, CFO, hållbarhetschef och medarbetarna. Alla parter har olika perspektiv, behov och önskemål gällande ett potentiellt pensionsavtal.

Tre tips för att maxa pensionsavtalet

För att säkerställa att alla får ut så mycket som möjligt av tjänstepensionsavtalet behöver följande tre frågor besvaras:

Är er pensionslösning förmånlig för de anställda? 

För att era anställda ska känna sig trygga och nöjda med er tjänstepensionslösning behöver ni först och främst säkerställa att er tjänstepensionsleverantör erbjuder en bra och prisvärd entrélösning. En annan viktig aspekt är att se över om erbjudandet innefattar personlig rådgivning. Detta är ett viktigt verktyg för att era anställda ska kunna inse värdet av företagets tjänstepension och fatta egna viktiga beslut.

Är hanteringen enkel och digital? 

Det finns betydande summor att spara in på tidskrävande administration av tjänstepensionsförsäkringar och eventuella fel som kan uppstå i hanteringen av dessa. Idag kan de flesta manuella processer ersättas med digitala lösningar för exempelvis premieändringar, nyanställning och löneväxling, så se till att er leverantör erbjuder enkla, digitala lösningar.

Omfattas pensionslösningen av strikta hållbarhetskrav? 

Er hållbarhetschef vill självklart kunna slå sig på bröstet och säga att er näst största personalkostnad omfattas av strikta hållbarhetskrav, men en hållbar tjänstepension innebär fler fördelar än så. Det kan ge en reell effekt på företagets hållbarhetsarbete, och ett nytt verktyg för employer branding. Flera undersökningar visar att framtidens värderingsdrivna talanger ställer höga krav på potentiella arbetsgivares hållbarhetsarbete.

Vill du också säkra verktygen som krävs för en tjänstepensionslösning att vara stolt över? Anmäl dig till webinar: Så kan du som VD och CFO optimera valet av pensionsleverantör

Bloggen

På nytt jobb

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.