Effektiv och proaktiv krisledning för beslutsfattare

Sponsrat av Other Support Group Att kunna hantera prövande krissituationer har blivit en del i arbetet som beslutsfattare.

Effektiv och proaktiv krisledning för beslutsfattare

Ponera att du är VD på ett fondbolag. Klockan är 06.15 och i lugn och ro går du igenom nyheterna på mobilen. Plötsligt får du ett sms från en kollega om att ni blivit utsatta för en extern cyberattack under natten. Enligt IT- avdelningen går det inte att nå vare sig mejlservern eller några av bolagets övriga administrativa system. Som ytterligare en konsekvens av attacken går det inte att göra en värdering av de aktuella fonderna varav man inte öppnat handeln. På en skala från 1–10, hur förberedd är du och hur förberedd är din ledningsgrupp?

I en ständigt föränderlig värld ställs företag allt oftare inför oönskade situationer likt den beskriven ovan. Det kan till exempel handla om en utdragen cyberattack, misskrediteringskampanjer, svårigheter att säkerställa leveranskedjor eller svårigheter att rekrytera och behålla talangfull personal.

Erik Celay är senior konsult och rådgivare på Other Support Group som arbetar med att utbilda och stödja ledare och beslutsfattare i situationer likt ovan beskriven.

– Oavsett den oönskade situationens karaktär, är man som beslutsfattare under en ständigt hög press att ta både snabba och korrekta beslut och dessutom med krav på en bibehållen affärsoperativ förmåga. Trots detta är det ett faktum att många bolag fortfarande är trögrörliga och ligger efter med att anpassa sig till omvärldens förändringar, säger Erik Celay, senior konsult och rådgivare, Other Support Group.

Erik menar att trögrörligheten till mångt och mycket beror på att man sitter fast i en föråldrad konventionell struktur vilken bygger på metoder som främst grundar sig på reaktiva åtgärder och beteenden med en ”Wait and See”, eller ”If it ain’t broken, don’t fix it” mentalitet. Ett proaktivt förhållningssätt under kriser och önskade situationer är en viktig del i arbetet. Förutom omedelbara åtgärder under en kris är det viktigt att se till företagets strategiska behov och målsättningar.

– Många fokuserar på att komma tillbaka till normalläget och tror då att saker och ting är lösta så länge detta mål uppfylls. Så kan det så klart vara. Våra erfarenheter visar dock att det inte alltid är fallet utan snarare så återgår man till ett nytt och förändrat läge, säger Erik.

Erik menar att man med detta som utgångspunkt bör ställa sig frågan om hur ett eventuellt nytt läge skulle se ut och vad det skulle innebära för företaget och verksamheten. Innebär det en försämring eller en förbättring? Innebär det några möjligheter?

– Poängen är att man som beslutsfattare i den typen av situationer bör beakta detta utifrån frågeställningen ”vad behöver företaget av mig och min ledningsgrupp för att säkerställa de företagsövergripande målen givet den oönskade situationen vi befinner oss i?”, avslutar Erik Celay.

Om Other Support Group 

Other support Group, OSG AB är ett Sverigebaserat expertkonsultbolag verksamma både nationellt och internationellt. Bolaget tillhandahåller kvalificerad rådgivning och utbildning för företagsledare och ledningsgrupper. Våra kunder finns inom bland annat bank-och finanssektorn, energi, transport, fordon och telekomsektorn, samt byggsektorn men även inom tillverkningsindustrin och techbolagsbranschen.

Läs mer om Other Support Group här.

Seminarium: effektiv och proaktiv krisledning för beslutsfattare

Under tre timmar kommer deltagarna ställas inför ett urval av scenarios och fallstudier vilka bygger på utmaningar som företag ställs inför idag och kommer ställas inför de kommande åren. Genom ett antal strategier och förhållningssätt varvat med våra insikter, kommer deltagarna med stöd av våra rådgivare ta sig igenom de olika scenarierna. 

Målgrupp

Du som är VD eller verksam på ledningsgruppsnivå inom näringslivet (C-suite).

Antal platser 

20 

Tid och Plats samt anmälan.

09.00-12.00, onsdag 8 mars, Göteborg

09.00-12.00, onsdag 15 mars, Stockholm

Detta är ett kostnadsfritt seminarium. 

Mejla företagsnamn, din befattning, fullständigt namn samt kontaktuppgifter till: seminarium@othersupport.se

På nytt jobb

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.