Därför behövs hög förändringsförmåga  i utmanande tider

Sponsrat av Assessio Ingen vet vad som finns runt hörnet men om ledningens förändringsförmåga är hög kan organisationen möta en förändrad omvärld på ett framgångsrikt sätt. Learning agility är extra viktigt i utmanande tider.

Därför behövs hög förändringsförmåga  i utmanande tider

I en värld som snurrar allt snabbare och som kan förändras över en natt – coronapandemin  är  bara  ett exempel på det – blir det allt viktigare för organisationer att vara  nytänkande och  snabbfotade.  Störst påverkan på organisationens utveckling har  ledningsgruppen.  Att de har en hög nivå av  learning agility  –  det vill säga förmågan att  utveckla nya beteenden  baserat på nya situationer och erfarenheter, och sedan tillämpa dessa i praktiken   – är  kritiskt för framtiden.  

– Jag tror att  learning agility kommer att vara ett viktigt verktyg i rekryteringen av både nyckelpersoner och andra medarbetare. Vi ser i studier att de som har hög  learning agility lyckas bättre i sina roller och ju mer föränderlig och komplex vår värld blir desto mer kommer den här förmågan att behövas, säger Emma  Engebretzen. Hon är Sverigechef på  Assessio,  Nordens ledande konsultbolag specialiserade inom strategisk HR med digitala lösningar för rekrytering och utveckling. 

Mäts utifrån fem faktorer 

Learning agility mäts utifrån fem faktorer:  change agility,  results agility, mental agility,  people agility och självinsikt. Den studie som VD-tidningen  har gjort i samarbete medAssessio  visar att svenska vd:ar är starkast inom  change agility. Ett högt resultat inom detta område visar att personen driver förändring genom att testa nya saker, utvärdera resultatet och göra annorlunda utifrån erfarenheter. En person som ligger högt  inom  people agility  lägger  däremot  energi på att förstå människor i sin omgivning och är bra  på att lyssna in och ta andras åsikter på allvar. Den mest centrala delen av  learning agility är självinsikt. Ju större självinsikt desto större förmåga att kunna förändras.   

– Genom att få  insyn i  din förändringsförmåga kommer du  att  kunna leda din organisation genom förändring på ett mer medvetet och kraftfullt sätt,  säger  Emma  Engebretzen.  

Digital utvecklingsmiljö

Learning Agility mäts genom ett personlighetstest och ett motivationstest. Resultatet, som är en skattning av olika beteenden, presenteras på en skala från noll till tio. Förmågan  att hantera förändring är inte statisk utan går att utveckla.  Som komplement till testerna har  Assessio  tagit fram en digital utvecklingsmiljö  som ger förslag på aktiviteter av olika svårighetsgrad  som  hjälper  personer  att utveckla  sin  förändringsförmåga.  

– Om du ligger  högt inom  results agility  men  lågt inom  people agility kan du  till exempel   på förslag på  enkla saker som  att göra en  gemensam  incheckning  med ditt team varje morgon eller  att  ringa var och en för att  kolla hur de mår.  Om du ensidigt fokuserar på att skapa resultat finns  nämligen  risk för att du tappar dina medarbetare längs vägen , säger  Emma  Engebretzen.  

Del av ledarutvecklingsprogram

Emma  Engebretzen  har mätt sin egen  learning agility och hanterar förändring på ett mycket mer medvetet sätt i dag: 

– Jag  har lärt känna mina styrkor och utmaningar och vet att det finns risk  för  att  man   överanvänder sina styrkor så att de blir svagheter. Både jag och mina medarbetare gynnas av att jag  stannar upp och  då och då och  tar mig tid att  utvärdera och reflektera. Att  ständigt  köra på i 110 är varken bra för mig eller mina kollegor.  

Verktyget kan både användas som en del av ett ledarutvecklingsprogram men också för att kartlägga ledningsgruppens förändringsförmåga.   

– Använder ni er av samma strategi eller är ni väldigt olika? Oavsett, kommer en kartläggning  att  ge er de insikter ni behöver för att hantera förändring mer framgångsrikt, säger Emma  Engebretzen.

Läs mer om  Assessio  här.

Fakta

Assessio är Nordens ledande konsultbolag specialiserade inom strategisk HR med digitala lösningar för rekrytering och utveckling.  Vi tillhandahåller några av världens främsta urvals- och utvecklingsverktyg, till exempel MAP,  MBTI  och Learning Agility,  samt utbildningar och konsulttjänster. I  Ascend, vår digitala plattform, finns alla verktyg och tester du behöver för att rekrytera kompetensbaserat.

Bloggen

På nytt jobb

VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.