Att förstå människor i förändring​

Sponsrat av Way När vi träffar ledare får vi ofta frågan – Hur ska jag göra med de som är helt förändringsobenägna? De säger att de upplever att vissa människor är ”förändringsobenägna”, som om det skulle vara en personlig egenskap som inte går att göra något åt. Låt oss göra upp med den myten en gång för alla – det finns ingen egenskap som heter vare sig förändringsbenägen eller förändringsobenägen. Hur människor reagerar och agerar i förändring handlar om vilka förutsättningar de ges för att kunna leda sig själva i förändringen.

Att förstå människor i förändring​

Den grundläggande faktorn för att människor ska vilja vara med i en förändring är att man förstår varför en förändring ska äga rum, hur jag påverkas, och hur jag kan vara med och påverka, dvs att förutsättningarna för förändringarna finns där. Finns det då några verktyg och metoder vi kan använda oss av som kan hjälpa oss att bättre skapa dessa förutsättningar? Absolut, om du frågar oss på WAY. Att kunna använda visuella, enkla och pedagogiska modeller i förändringsarbetet gör stor skillnad. ​

Exempel på material från WAY Changeportalen.

Modeller hjälper oss att förstå och förklara komplexa saker. När de används i kommunikationen i organisationen skapar de en gemensam referensram som vi kan diskutera och reflektera kring. Vi på WAY har utvecklat en modell för att förstå människor i förändring – FÖRÄNDRINGSRESAN. Det är vår variant av en förändringskurva och uppfyller samma syfte – att förstå människor i förändring. Vi har även skapat enkla och bra övningar kopplat till modellen för att öka kunskapen i organisationen.

Förändring kan beskrivas som en resa. Det finns ett mål och en slutpunkt för förändringen, något ska göras annorlunda i ett framtida läge. Alla individer har en startpunkt (nuläget) och en resa framför sig. Hur den resan ser ut för respektive individ skiljer sig åt men alla kommer behöva förflytta sig från ett nuläge till ett framtida läge.

En sak är säker – som ledare i förändring kommer du möta olika typer av känslor och reaktioner från personer berörda av förändringen. Förändringsresan är en användbar modell för att förstå de olika stegen vi som individer går igenom under en förändring. Den hjälper dig som individ eller ledare att förstå hur du kan förutse hur människor reagerar i förändring. Modellen är generisk och är inte applicerbar för alla i alla förändringar men den ger en god bild av hur vi människor generellt reagerar i förändring.

I början av en förändring är det vanligt att känslor och reaktioner är skeptiska och negativt laddade, man upplever ett motstånd till förändringen. Motståndet bottnar ofta i en rädsla för det okända, att inte förstå varför förändringen görs och inte se sin del i förändringen. I takt med att förståelsen för förändringen ökar och alla har fått tid att reflektera vad den innebär så brukar normalt de negativa känslorna ersättas av en nyfikenhet och mer positiva känslor. För att förändringen ska lyckas behöver alla individer komma över en bit på resan. Som individ har jag själv ett ansvar att inte fastna i negativa känslor och reaktioner, jag måste själv förstå hur jag kan uppnå acceptans och förhoppningsvis entusiasm och motivation för förändringen.

WAY Changeportalen - din support i förändring

I WAY Changeportalen hittar du allt du behöver för att leda och lyckas med förändring. Du kan diplomera dig i vårt ambitiösa utbildningsprogram i Förändringsledning. Du får tillgång till en komplett verktygslåda med metoder, processer, övningar, workshopmaterial att använda direkt i förändringsarbete. Allt lättförståeligt, pedagogiskt och digitalt.

Välkommen att registrera dig utan kostnad på:

www.changeportalen.se

På nytt jobb

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.