7 steg som för ledningsgruppen framåt

Sponsrat av Urvision För att skapa en ledningsgrupp som för verksamheten framåt så krävs en gemensam standard inom gruppen. Urvision har tagit fram 7 enkla steg som hjälper ledningsgruppen att bli samstämda och jobba mot samma mål.

7 steg som för ledningsgruppen framåt

De sju stegen syftar till att få ledningsgruppen att förstå sitt specifika uppdrag, sin prestation, men även få gruppen att sätta gemensamma spelregler. Ulric Rudebeck är ledarskapskonsulten bakom de sju stegen och han menar att stegen ska ses som en självklar standard i ledningsgruppens arbete.

– Se på dessa sju steg som en standard där ni, precis som vid en ISO-certifiering, behöver följa strukturen för att få behålla er certifiering. Strukturen är ett sätt att skapa maximalt utrymme för den goda dialogen så att ledningsgruppen kan ta sig an komplexa frågor.

Behöver din ledningsgrupp stöttning och hjälp med de sju stegen? Köp boken Glädjeskutt i ledningsgruppen.

Det är chefen för ledningsgruppen som är ansvarig för att leda arbetet med de sju stegen. Chefen behöver ta beslut om vilken typ av ledningsgrupp hen vill ha, utifrån sina egna och ledningens behov. Därefter går ledningsgruppen igenom de sju stegen tillsammans. Dessa sju steg hjälper er att sätta en standard:

Praktiska frågor

Vilka tider träffas ledningsgruppen, vad händer om någon är sjuk, hur inleds och avslutas möten, hur skapas tid för både operativa och strategiska möten?

Spelregler

Forma kulturen inom ledningsgruppen. Hur pratar medlemmarna till varandra, hur respekteras olikheter och hur skapas en kultur där medlemmarna vågar vara ärliga? Lägg tid på detta steg och återkom när det behövs.

Uppdraget

Vad är ledningsgruppens uppdrag och vad betyder det praktiskt för gruppen? Är det gruppens ansvar att vara operativa eller rådgivande?

Vilken roll har ledningsgruppen?

Arbetar ledningsgruppen strategiskt eller operativt? Är gruppen problemlösande eller mer policyskapande? Vem har ansvar för att ta beslut, finns det utrymme för stöttning av enskilda medlemmar eller arbetar gruppen endast med gemensamma frågor?

Verkställighetsansvar

Hur ser ansvarsfördelningen ut i ledningsgruppen? Är respektive medlem ansvarig för att verkställa ledningsgruppens  beslut gällande sitt område eller är det chefens ansvar att initiera beslut?

Hitta gruppens effektivitetsmått

Vilket är gruppens effektivitetsmått? Bestäm vilka faktorer som ledningsgruppen ska mätas på. Det kan vara hur effektiv gruppen är på möten, om gruppen fungerar som ett team och om gruppen för verksamheten framåt?

Hur mäter gruppen

Hur mäter gruppen sitt arbete? Bestäm hur utvärdering inkluderas i arbetet och hur ofta det ska ske. Inkludera även tid för uppföljning, förbättringar och diskussion kring resultatet.

Implementera och följ upp

När ledningsgruppen gått igenom dessa steg så finns det en god grund att jobba utifrån. Trots stegens enkelhet så är de effektiva och ger ledningsgruppen goda förutsättningar.

Vill du veta mer om de sju stegen? Kontakta Ulric Rudebeck.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.