4 steg som leder till framgångsrik förändring

Sponsrat av Assessio Att som ledare driva igenom förändring i en organisation kan vara en utmaning. Men det finns metoder som underlättar. Anders Hectorlinde på Assessio, ger tips på fyra grundläggande principer som leder till en framgångsrik förändringsprocess.

4 steg som leder till framgångsrik förändring

De allra flesta kommer under sin karriär att ställas inför förändringar på arbetsplatsen. Att genomföra en förändring, oavsett om det handlar om att utveckla verksamheten, arbetsbrist eller flytt till nya lokaler, kan vara en utmaning.

– Om din organisation är bra på att genomdriva förändring med engagemang från era medarbetare kommer ni att stå starkare jämfört med era konkurrenter, säger Anders Hectorlinde, senior advisor på Assessio, Nordens ledande konsultbolag som är specialiserade inom strategisk HR. Learning agility – förmåga att hantera förändring Att som ledare ha insikter i hur medarbetare anpassar sig till förändringar är viktigt. Förmågan att utveckla nya beteenden baserat på nya situationer och erfarenheter kallas för learning agility och är mätbar. Personer med hög learning agility kommer att vara mer positiva till och ha lättare att hantera förändring. De kommer även vara bättre rustade för att vara effektiva under och efter förändringsprocessen.

– Alla individer har naturliga startpunkter kopplat till beteenden i förändringsprocesser. För en organisation som är i förändring kan våra tester och verktyg hjälpa dig att fånga upp dem som har mer av en naturlig förmåga att hantera och dra nytta av förändring, säger Anders Hectorlinde.

Förändringens främsta fiende Även om du som ledare har genomfört en förändringsprocess enligt konstens alla regler kan det finnas medarbetare som inte agerar på det nya sättet. Det behöver inte bero på att de är bakåtsträvare, det är helt enkelt lättare att göra som de alltid har gjort.

– Autopiloten är vår bästa vän för att ha ett effektivt vardagsliv och vår värsta fiende när vi ska jobba med förändring. Det finns olika sätt för ledare att stänga av medarbetarnas autopilot. I början av en förändringsprocess kan du ha dagliga check-ins eller mejla ut påminnelser om varför förändringen genomförs. Det kan hjälpa medarbetarna att över tid skapa en ny autopilot baserad på det nya, säger Anders Hectorlinde.

Fyra steg till en framgångsrik förändringsprocess

Anders Hectorlinde har sammanställt grundläggande principer för organisationer som framgångsrikt vill jobba med förändring. 1. Sense of urgency: Skapa en känsla av att förändring måste ske nu – Sense of urgency är förändringens starkaste drivkraft. Det handlar om att skapa en medvetenhet, förståelse och behov av att förändra det som är och är inte alltid positivt förknippat. Till exempel kan det vara en tidigare stabil verksamhet som nu blivit konkurrensutsatt. Om ingenting förändras finns risk för konkurs.

2. Future vision:

Skapa en positiv framtidsvision som målsättning – Future vision handlar om att bygga en positiv bild av framtiden som uppnås efter att ha hanterat sense of urgency. I förändringsprocesser pratar man om att man förändra för att undvika X, Y och Z. Problemet är att det inte räcker med att vi förstår det. Det beror på att det är lättare för oss att fortsätta att göra som vi alltid har gjort.

3. Lätt att göra rätt:

För att bygga, skapa och vidmakthålla engagemang

– Ledaren och organisationen kommer att behöva lägga 80 procent av sin tid på att göra det lätt för medarbetarna att göra rätt. Det är alltid en uppförsbacke att göra saker på ett nytt sätt. Om man stöter på problem när man gör det nya blir det svårare att fortsätta göra det. Vill du åstadkomma förändring du måste vara tydlig med målsättning och feedback så att du kan justera det som inte fungerar och uppmuntra det som fungerar.

4. Kasst att sitta fast:

Ovilja att förändras ska få konsekvenser – Om det inte blir kasst att sitta fast i det gamla kommer en del personer att fortsätta göra på det gamla sättet. Då kan du behöva införa en negativ konsekvens, säger Anders Hectorlinde, och fortsätter: – Det finns en viktig orsak att detta är nummer fyra, det är det sista du ska göra. Använder du steg ett, två och tre kommer du i liten grad behöva använda princip nummer fyra. Men du kommer högst troligt att behöva använda den.

Fakta

Det här är Assesio

  • Assessio är Nordens ledande konsultbolag specialiserade inom strategisk HR med digitala lösningar för rekrytering och utveckling.
  • Assessios mål är att ingen talang ska gå till spillo.
  • Genom tester och verktyg förser Assessio sina kunder med datadrivna insikter om både nuvarande och potentiella medarbetare.
  • Verktyg och tester som MAP, Matrigma, MAP-X, Match-V, Learning agility och MAP Essence förutser arbetsprestation, identifierar potential och matchar organisationer med rätt kandidater utifrån värderingar och arbetsroller.
  • Genom sin digitala plattform Ascend hjälper Assessio kunder att rekrytera mer fördomsfritt, bygga och utveckla effektiva team, coacha ledare och definiera organisationskulturen.

Läs mer om hur Assessio kan hjälpa din organisation här.

VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

För dig som har 100 procents fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.