Nya steg i implementerandet av CSRD

Hållbarhet Nu tar regeringen nästa steg för att implementera EU:s nya direktiv om hållbarhetsredovisning. De vill skjuta upp startdatumet, något som kan strida mot EU-rätt enligt DI.

Nya steg i implementerandet av CSRD
Foto: Stock Adobe

Regeringen har tagit nästa steg för att införliva EU:s direktiv om företagens hållbarhetsrapportering, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), i svensk lag. De nya reglerna, som syftar till att öka transparensen och jämförbarheten i företagens hållbarhetsrapporter, väntas träda i kraft den 1 juli 2024.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

I en nyligen lämnad lagrådsremiss presenteras viktiga förändringar. Bland annat kommer noterade företag och koncerner med fler än 500 anställda att behöva följa de nya reglerna för första gången för räkenskapsåret som börjar efter juni 2024. Detta ger företagen ytterligare ett år att anpassa sig till de nya kraven.

Men nu vill regeringen ge storbolagen mer tid på sig med omställningen framgår av en lagrådsremiss, något som eventuellt strider mot EU-rätt enligt de experter som Dagens Industri har talat med. Grant Thorntons hållbarhetsexpert Annika Nygren säger i ett pressmeddelande att hon anser att svenska företag bör fortsätta den omställning som de redan är i gång med, även om regelverket inte skulle kräva det.

– Det handlar om att framtidsanpassa sin verksamhet, och det finns många affärsfördelar med att hålla uppe takten. Personligen tror jag att näringslivet kommer att göra just så – fortsätta på inslagen bana och faktiskt ligga före lagstiftaren, kommenterar Annika Nygren.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.