Nya EU-regler stärker arbetstagarnas position

HR & Arbetsmiljö Det nya arbetsvillkorsdirektivet medför förändringar i Lagen om anställningsskydd, LAS, som börjar gälla 29 juni. Direktivet kommer från EU och syftar till att stärka arbetstagarna genom att det blir krav på tydligare anställningsvillkor och nya regler som kan göra det enklare för arbetstagare att gå upp i tid.

Nya EU-regler stärker arbetstagarnas position
Ida Ljungberg

Ida Ljungberg som är arbetsrättsexpert på Simployer Sverige. förklarar innebörden och bakgrunden till det nya regelverket.

De nya reglerna ger ett starkare skydd för arbetstagarna, framför allt för de som är tidsbegränsat anställda eller som jobbar deltid.

– Regelverket innebär att arbetstagaren kan begära en högre sysselsättningsgrad och den med tidsbegränsad anställning kan begära att den blir fast. Arbetsgivaren måste då skriftligt motivera varför detta inte skulle kunna tillmötesgås. Arbetsgivaren kommer som huvudregel inte heller att kunna förbjuda arbetstagaren att ha en annan anställning, säger Ida Ljungberg som är arbetsrättsexpert på Simployer Sverige.

Ofrivilliga deltider har länge varit ett problem på arbetsmarknaden. Det har oftast drabbat kvinnor eftersom deltider är vanligt i kvinnodominerade branscher som bland annat vård och omsorg. Tre gånger fler kvinnor än män arbetar deltid enligt en rapport från Akademikernas arbetslöshetskassa.

– Eftersom en begäran inte måste tillgodoses kan det uppfattas som att detta bara blir en formalitet. Om arbetsgivaren inte vill eller kan tillmötesgå begäran kanske det inte förändrar så mycket för arbetstagaren. Men arbetsgivaren måste ändå tänka till och sakligt motivera varför personen inte ska få gå upp i tid eller vara fast anställd. I en del fall kommer man då i stället kanske fram till att begäran faktiskt är möjlig att tillmötesgå, vilket är positivt för arbetstagaren, konstaterar Ida Ljungberg.

Arbetsvillkorsdirektivet innehåller även bestämmelser om utökad rätt till skriftlig information om anställningsvillkoren och rätt att ha parallella anställningar. Det blir högre krav på arbetsgivaren att vara tydlig med vilka anställningsvillkor som gäller.

Dags att situationsanpassa organisation och arbetssätt

– Sådan information är särskilt viktig för arbetstagare som har anställning under en kortare tid och som behöver kunna vara flexibla på arbetsmarknaden, vilket kan få betydelse för många unga på arbetsmarknaden. Sammantaget ger regelpaketet en starkare position för alla arbetstagare som idag har osäkra arbetsvillkor eller som arbetar deltid. För arbetsgivarna blir det större krav på tydlighet och att sakligt motivera sina beslut, avslutar Ida Ljungberg.

Fakta

Arbetsvillkorsdirektivet – börjar gälla 29 juni

• Utökad informationsskyldighet om anställningsvillkor

• Medarbetaren kan begära att gå upp i tid och få fast anställning

• Om arbetsgivaren inte vill eller kan tillmötesgå arbetstagarens begäran måste arbetsgivaren ge ett skriftligt svar med en tillhörande förklaring

• Arbetsgivaren får som huvudregel inte förbjuda en parallell anställning

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.