Ny vd-fråga på sajten

Veckans vd-fråga Ledningsgruppen ska vara ett stöd för dig som vd. Men det förutsätter ju att den fungerar bra. Om det handlade den senaste vd-frågan på webben – så här svarade ni.

Ny vd-fråga på sajten
Foto: Stock Adobe

Fungerar din ledningsgrupp som ett team, frågade vi i senaste ”Veckans vd-fråga” på webben. Det var många som svarade och de flesta var överraskande positiva. 41 procent svarade ett rungande ”Ja!” på frågan, medan lika många, 41 procent, svarade ett försiktigare ”nja, någotsånär” även om de tyckte att ledningsgruppen skulle kunna fungera bättre än i dag.

Fakta

8 frågor som kan ge svar på hur ledningsgruppen fungerar

  1. Hur tydligt är ledningsgruppens uppdrag för dig?
  2. Hur klar eller oklar är ledningsgruppens roll i organisationen?
  3. Hur är sammansättningen av gruppen?
  4. Fokuseras det tillräckligt på de strategiska frågorna i ledningsgruppen?
  5. Uppnås avsedda effekter?
  6. Hur är gruppens lojalitet mot fattade beslut?
  7. Känner man varandra tillräckligt som personer?
  8. Är målbilden gemensam i gruppen?

Varför överraskande? Jo, för att många undersökningar som gjorts på ledningsgrupper har visat att de ofta har problem med verkställandet. En ökänd amerikansk undersökning från 2016, omskriven i Harvard Business Review, visade att 67 procent av välformulerade strategier misslyckas på grund av dålig genomförandekraft.

Funderar du själv på hur din ledningsgrupp egentligen fungerar? I faktarutan intill har du åtta frågor du kan ställa dig för att få klarhet. Det är den välmeriterade ledarskaps- och organisationsutvecklaren Gunnila Masreliez Steen som har tagit fram dem som ett stöd när du vill utvärdera vilken mognadsfas din ledningsgrupp befinner sig i och vad som kan utvecklas i den.

Nu har vi en ny vd-fråga på sajten. Denna gång handlar den om ett ämne som fortfarande är hett och omtvistat i många organisationer och säkert kommer att fortsätta vara det länge än. Nämligen distansarbete. Förutsatt att det är praktiskt genomförbart i din verksamhet – hur ställer du dig till det? Tror du på att verksamheten fungerar lika bra på distans som genom fysisk närvaro, tror du på en ”light-version” – hybridkontoret – eller säger du bara blankt nej?

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.