Norrbotten i topp vid bedömning av konjunkturen

Affärerna Det är en tydlig inbromsning av konjunkturen för landets småföretagare, totalt sett. Skillnaderna mellan länen är dock stora, där Norrbotten sticker ut som det enda länet med positiv konjunkturindikator jämfört med fjolåret.

Norrbotten i topp vid bedömning av konjunkturen
Sysselsättningstillväxten är fortsatt stark men har avtagit efter fjolårets starka uppgång. Foto: Adobe Stock

Det visar de länsvisa rapporterna av Småföretagsbarometern, en undersökning av Företagarna, Swedbank och Sparbankernas Riksförbund.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

— Vi har en viktig roll i den stora omställning som sker i Norrbotten och norra Västerbotten, säger Anneli Sjömark, vd Sparbanken Nord.

Sammantaget för riket föll konjunkturindikatorn till den lägsta nivån sedan pandemiåren och skiljer sig markant från småföretagens optimistiska förväntningar från i fjol. Samtliga delar i indikatorn blev klart svagare med de största avvikelserna för småföretagens uppfattning om sysselsättning och orderingång. Norrbotten toppar listan över Sveriges län med den starkaste småföretagskonjunkturen. Även Uppsala och Västerbotten står sig starkt. De län där småföretagarna är mest pessimistiska om det aktuella konjunkturläget är Gotland och Västernorrland, Kronoberg och Södermanland.

Konjunkturläget i Norrbotten

Småföretagskonjunkturen i Norrbottens län har stärkts ytterligare efter fjolårets uppgång och är det län som uppvisade den starkaste konjunkturen i landet under de senaste tolv månaderna. Även om länets företag räknar med en något svalare utveckling under det närmaste året är framtidsutsikterna de mest expansiva i landet.

Sammanfattning av rapporten:

  • Sysselsättningstillväxten är fortsatt stark men har avtagit efter fjolårets starka uppgång. Placerar sig ändå över rikssnittet. Det osäkra konjunkturläget hindrar inte småföretagen från att öka antalet anställda kommande år.
  • Tillväxten på orderingång ökar för andra året i rad bland länets företag.

  • Omsättningen ökar på bred front. Norrbotten var det län som hade störst andel företag som uppvisade ökad omsättning det senaste året.
  • Lönsamheten i länets företag har inte förbättrats trots stark omsättningstillväxt. Företagens syn på lönsamheten fortsätter att vara låg, men inte lika nedpressad som i riket som helhet.
  • Sju av tio företag i länet (71 procent) ser goda expansionsmöjligheter, vilket är högst i riket. Mest optimistiska är länets tjänsteföretag (73 procent) jämfört med 68 procent bland tillverkningsföretagen.
  • Det främsta tillväxthindret som småföretagen i Norrbotten uppger är bristen på lämplig arbetskraft. Svårigheten med kompetensförsörjning är utbredd och omfattar både tillverkande som tjänsteproducerande företag.

Fakta om Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern är Sveriges största konjunkturundersökning inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen och har genomförts sedan 1985. Undersökningen omfattar 4 000 företag inom det privata näringslivet med 1–49 anställda. Småföretagsbarometern produceras i samverkan mellan Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.