Nolltolerans mot gnäll en framgångsfaktor

Affärerna PR-byrån Westander har infört nolltolerans mot gnäll. Till följd av detta har en kultur vuxit fram där man omedelbart tar tag i problem och får till förbättringar.

Nolltolerans mot gnäll en framgångsfaktor

För Patrik Westander har alltid frågor som rör företagskulturen varit en framgångsfaktor. Att det är något han brinner för står snabbt klart när vi träffar honom och ledarskapskonsulten Frida Blom som jobbar just med dessa frågor som en del av sin anställning. Bakgrunden är att varje medarbetare på företaget måste ta väldigt mycket eget ansvar i en PR-byrå som ”inte konkurrerar med pris utan med kvalitet”, som Patrik Westander uttrycker det.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Strategiska artiklar med tips och analyser.
  • 6 fullmatade magasin årligen.
  • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
  • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Hos varje företag finns det alltid ett visst gnäll, men problemet med en sådan gnällkultur är att den är problemorienterad och det saknas ansvarstagande, konstaterar Patrik Westander. Det handlar om svepande kritik utan tydlig mottagare eller om kritik riktad mot enskilda medarbetare bakom ryggen.

Från kommentar

Att man börjat använda termen ”nolltolerans mot gnäll” har sin upprinnelse i en kommentar som Frida Blom fick från en av deltagarna på en kurs hon höll om ledarskap. Man föll kort och gott för uttrycket även om det först upplevdes som drastiskt. Sedan dess har man jobbat hårt kring begreppet och lagt stor vikt vid det när det handlat om nyrekryteringar. Bland annat har man tagit fram en liten skrift döpt till ”Tio skäl att jobba på Westander”, där man tydligt förklarar vilka för- och nackdelarna är att jobba på företaget och vilka krav som kommer att ställas. Eftersom detta är tydligt har man inte fått några större reaktioner kring nolltoleransen när nya anställda börjat. Men visst har medarbetare reagerat på vad det innebär att ha nolltolerans.

– Men det handlar inte om att lägga locket på, att någon skulle kunna få sparken, förtydligar Frida Blom. Det handlar om att vara lösningsorienterad och ansvarstagande.

Om man förtydligar vad detta innebär hos Westander handlar det om att när någon uttrycker vad som kan betraktas som gnäll så ska omgivningen omedelbart reagera och ställa frågan om vad problemet är. Och därefter gå vidare med att fråga hur problemet kan lösas.

 

Svar på fråga

Slutligen får den som gnäller svara på frågan – hur kan jag bidra till en lösning? Med andra ord så får man ta hand om och lösa det man gnäller över i ofta vaga ordalag.

– Det är viktigt att tag i gnället direkt, annars sprider det sig, säger Patrik Westander. Då är det risk att omgivningen anpassar sig till dig, om man reagerar blir det tvärtom.

Samtidigt tycker han att det är viktigt att ta nolltoleransen vidare och ständigt ställa sig frågan om vad man kan bli bättre på. Man accepterar inte att någon fortsätter att bete sig som denna alltid gjort. Alla behöver gå utanför bekvämlighetszonen.

Sedan understryker Patrik Westander att det är viktigt att leva som man lär och tåla att någon reagerar. Det är bara så man kan undvika gnäll och öka förbättringstakten.

 

Framgångsfaktorer för att undvika gnäll

1. Var tydliga kring värdegrund och ramverket kring den. En stabil värdegrund skapar trygghet. Se också till att den är väldokumenterad.

2. Uppmuntra till förändring av allt utom syfte och värdegrund. Uppmuntra ständig utveckling av produkter och tjänster.

3. Bygg en återkopplingskultur med ständig feedback med såväl beröm som konstruktiv kritik. Se till att alla anställda bidrar till kollegornas kompetensutveckling och företagets konkurrenskraft.

4. Inför nolltolerans mot gnäll. Den kan handla om svepande kritik utan mottagare eller personkritik bakom ryggen. Gnällkulturen är problemfokuserad och saknar ansvarstagande.

5. Stärk stoltheten och fira både små och stora framgångar. Ge beröm. Ju stoltare och tryggare vi är desto mer förändringsbenägna är vi.

6. Motverka nöjdheten, det vill säga var stolt men inte nöjd. Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Alla ska ständigt vilja lite mer.

7. Prata om förändring och gör det alltid i positiva termer. Förändring har ett egenvärde eftersom vi alltid kan lära oss av eventuella misstag. Det är bra om vi väljer det själva och inte blir påtvingade det av omvärlden.

8. Var ett föredöme som chef och vd. Agera som ett föredöme genom att ständigt förändra dina egna arbetsmetoder och efterfråga förändring från dina medarbetare.

9. Lyft fram goda exempel. Uppmärksamma konkreta exempel på framgångsrik förändring. Det påverkar alla andra till att också göra det.

10. Våga misslyckas genom att skapa ett klimat på arbetsplatsen som tillåter misslyckanden. Då kommer alla att dels våga göra saker annorlunda, dels lära av sina misstag. Se till att misslyckas ofta, snabbt och billigt.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.