Mest jämställda i Europa

Ledarskap I en jämställdhetsundersökning som European Women on Boards gjort där de största europeiska bolagen jämförs rankas fastighetsbolaget Castellum som det mest jämställda av 600 börsnoterade bolag. 

Mest jämställda i Europa
Henrik Saxborn

– Vi har jobbat målmedvetet med jämställdhet i hela organisationen och är glada och stolta över resultaten. Nu jobbar vi vidare för att alla yrkeskategorier i organisationen ska ha en jämn könsfördelning. Vi vet att jämställdhet ger bättre resultat och vi blir dessutom mer attraktiva som arbetsgivare, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum AB.

EU har satt ett mål om att minst 40 procent av bolagsstyrelserna ska bestå av kvinnor till 2020 i den privata sektorn, men undersökningen visar att det är en bit kvar för att nå det målet.

I en rapport beskriver European Women on Boards att jämställt ledarskap fortfarande är ett undantag i Europa. Trots mål och all kunskap om de positiva effekterna av jämställdhet leds företag fortfarande av en majoritet män. Kvinnor representerar endast 27 procent av allt företagsledande i Europa. Detta inkluderar personer i styrelse, verkställande nivå, ledningskommitté eller motsvarande men också alla styrelsekommittéer.

• Endast 27 företag som omfattas av denna studie har en kvinna som vd, vilket är mindre än 5 procent.

• Endast 16 procent av cheferna är kvinnor.

• Kvinnor innehar sällan ordförandeposten i styrelser, endast 7 procent av styrelserna är kvinnor.

– Jämställdhet sker inte av sig själv utan kräver ett medvetet arbete, kunskap och vilja för att uppnå, konstaterar Henrik Saxborn.

Företag från Frankrike, Sverige, Storbritannien och Norge är närmast att uppnå en könsbalanserad styrning enligt rapporten från European Women on Boards.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.