Mer arbete i hemmet bra för klimatet

Hållbarhet Kraven på företagen växer och allt fler arbetsgivare letar efter nya sätt att bli mer klimatsmarta. En ny undersökning visar att det flexibla arbetet och möjligheten för anställda att arbeta närmre sitt hem är till fördel för klimatet.

Mer arbete i hemmet bra för klimatet

Trenden med flexibelt arbete ökar stabilt världen över, allt fler vill arbeta på egna villkor och på ett bekvämt sätt. Parallellt ökar det globala engagemanget i miljöfrågor, dels vad samhället kan göra, dels på en individnivå. WWF listar bland annat att jobba hemma några dagar i veckan som ett enkelt sätt för individen att spara energi och minska koldioxidutsläppen.

Enligt en studie från Regus, som levererar flexibla kontorslösningar, innebär mer arbete hemma och genom andra flexibla kontorslösningar minskade pendlingssträckor och därmed mindre utsläpp från transporter. Kortare pendlingstid resulterar i avsevärt minskad fossil bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp och andra föroreningar. Oavsett om man färdas med bil eller med kollektivtrafik.

– För oss är det flexibla arbetet en frihetsfråga och även en global trend. Den flexibla arbetsgenerationen präglas ju av digitalisering och ny teknik som uppmuntrar den här typen av arbete i allt större utsträckning. Nu kan vi dessutom bekräfta att det är väldigt klimatsmart, vilket förstås är roligt, säger Patrik Ölvebäck, country manager på Regus.

Det ökade antalet flexibla kontorscenter utanför storstäderna som bidrar till kortare pendlingstider kan göra stor skillnad. Undersökningen har genomförts i 19 länder där flexibla kontorscenter finns tillgängliga utanför storstäderna, i mindre städer och i förorter. Genom att ge anställda möjligheten att arbeta närmre hemmet så sparar varje person i genomsnitt 7,5 timme per år. Det motsvarar 118 ton minskat koldioxidutsläpp per center, per år.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.