Mentorn en medresenär på tillväxtresan

Mentor Att som företagsledare ha tillgång till en erfaren mentor att bolla sina idéer om tillväxt med kan vara mycket värdefullt. Men då gäller det också att adepten vågar sänka garden och ta med mentorn på sin tillväxtresa.

Mentorn en medresenär på tillväxtresan

Under 30 år drev Stefan Stålnacke flera företag i Luleå inom detaljhandeln med olika franchisekoncept i botten. Under den perioden av sitt arbetsliv satt han med i flera olika branschråd, både lokalt och nationellt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
VD-tidningen premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Strategiska artiklar med tips och analyser.
 • 6 fullmatade magasin årligen.
 • Tillgång till premiumnyheter på vdtidningen.se.
 • 100 procents fokus på vd-rollen.
Redan prenumerant?

– Viljan att få coacha och ge råd medförde ett engagemang i Almis mentorprogram under fyra år. Mitt engagemang var tydligen uppskattat och jag fick 2011 motta utmärkelsen Årets Mentor i Norrbotten, vilket var en stor ära. Jag hade då fått följa med på ett företag inom detaljhandelns tillväxtresa som var något av en askungesaga från startfas till att bli etablerad på en lokal marknad, berättar Stefan Stålnacke.

Årsskiftet 2015/2016 sålde Stefan sina företag.

– Detta gav mig möjligheten att ta ut all min ”inarbetade övertid”. Steget innebar en personlig frigörelse från prestation och personliga krav på att maximera min företagarvardag.

Stefan Stålnacke konstaterar att många adepter och mentorer fortsätter att samarbeta med varandra på olika sätt efter mentoråret.

Åren som mentor hade gett honom så mycket att han tog kontakt med Almi Nords vd, skidlegenden Niklas Jonsson, och 2019 valde Stefan Stålnacke att hoppa på uppdraget som anställd rådgivare inom Almis Mentorprogram i Norrbotten.

– Det passade mig som handen i handsken och med mig in i uppdraget hade jag mina egna positiva erfarenheter av vad mentorskapet kan leda till, både för adepten och mentorn.

Någon att bolla med

Mentorprogrammet som Stefan Stålnacke nu ansvarar för vänder sig främst till företagare med tillväxtplaner som vill ha någon att bolla sina idéer med för att ta nästa steg med sitt företag.

Programmet börjar med att företagaren, tillsammans med Almis rådgivare pratar igenom sitt nuläge, sina styrkor, svagheter, ambitioner och prioriteringar.

– Målen för företagen kan både handla om personliga mål och tillväxtmål. Hur man ska hantera digitaliseringen och hållbarhetsfrågor är exempel på frågor som många företag brottas med idag. När företagarens och företagets behov och utmaningar identifierats sker matchningen via Almis mentorsystem och tillsammans arbetar vi för att hitta bästa lösningen, berättar Stefan Stålnacke.

När företagaren och mentorn funnit varandra arbetar man tillsammans målinriktat utifrån det inledande samtalet.

– Viktigt att poängtera är att det är företagaren, det vill säga adepten, som är den drivande parten under mentorprogrammet och att mentorn fungerar som ett bollplank som guidar företagaren framåt i syfte att underlätta dennes utvecklings- och tillväxtprocess. Det är företagaren som fattar alla beslut, medan mentorn fungerar som ett stöd i beslutsprocessen. För att detta ska fungera krävs tillit och respekt för varandra.

Kan få mod

I Almis mentorprogram pågår dialogen mellan mentor och adept i ett år.

– Man träffas en till två gånger per månad och varje möte är cirka två timmar långt. Fokus ligger på att utveckla adeptens team, affärsmodell och företag. Programmet handlar mindre om operativa frågor som ”så här gör man”. Under mentoråret genomförs också två nätverksträffar där alla våra mentorer och adepter träffas för att utbyta erfarenheter.

Stefan Stålnacke lyfter fram tre stora fördelar för adepten att få en utomståendes ögon på sig.

– Adepten kan få mod att våga ta nästa steg. Hen kan också få nya lärdomar att använda i företagets utvecklingsarbete och i nästa steg. Dessutom får adepten ett utökat relevant nätverk. Mentorn kan också vara en viktig partner för att stötta och peppa företagaren i en eventuell motgång. Men det gäller för adepten att vara beredd på att låta sig utmanas med nya synvinklar. Många adepter och mentorer fortsätter också att samarbeta med varandra på olika sätt efter mentoråret, avslutar Stefan Stålnacke.

Fakta

5 tips inför en företagares beslut att acceptera mentorstöd

 • Modet. Att vara förändringsbenägen och ta beslut att inse sitt personliga eller företagets behov till ett förändringsarbete.
 • Varför? Inse drivkraften – vad som ligger bakom denna förändringsresa.
 • Tiden. Avsätta sin egen tid samtidigt som företagets årshjul för genomförande prioriteras.
 • Realistisk. Acceptera de olika förändringsstegens delmål som genomförbara.
 • Utvärdera. Glöm aldrig att reflektera vad som genomförts under denna förändringsresa både personligt och företagsmässigt.

Fakta

Så är du en god mentor

 •  Var en förebild som förmedlar kunskap och dela med dig av erfarenheter kring företagande.
 • Var en god lyssnare och ett bollplank.
 • Stötta din adept genom ett konsultativt förhållningssätt, det vill säga ställ frågor och bidra med kunskap, men inte genom att ta på dig egna uppgifter.
 • Dela med dig av ditt kontaktnät.
 • Visa intresse, engagemang och avsätt tid för möten.

 

 

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.