Många sjukskriver sig i förebyggande syfte

Arbetsmiljö Åtta av tio skulle bara sjukskriva sig om arbetsförmågan var kraftigt nedsatt. Men drygt var fjärde menar att man sjukskriver sig ibland på grund av att arbetsmiljön är så påfrestande, visar en rapport från Länsförsäkringar.

Många sjukskriver sig i förebyggande syfte

– Arbetsgivaren har en viktig roll när det gäller arbetsmiljön. Det gäller både hur man organiserar verksamheten men även den psykosociala delen som bland annat handlar om arbetsglädje och att motverka mobbing och kränkande behandling, säger Länsförsäkringars hälsostrateg Kristina Ström Olsson.

Drygt var tredje skulle sjukskriva sig om man var extremt trött och 11 procent säger att de ibland är sjukskrivna fastän de nog skulle kunna jobba. Här är det fler yngre som menar att det ibland är sjukskrivna fastän de nog skulle kunna jobba, 22 procent bland de under 30 år.

Läs mer: Ny forskning kring unga medarbetares perspektiv  

Bland de yngre i arbetslivet är det också fler som uppger att de skulle kunna sjukskriva sig i förebyggande syfte på grund av påfrestande arbetsmiljö, 35 procent av de som är under 20 år jämfört med 24 procent av 50- till 64-åringarna.

– Vi vet inte riktigt varför de yngre utmärker sig men det skulle kunna vara en attitydförändring i samhället eller att den här gruppen känner sig mer utsatta eller sårbara på arbetet. Oavsett vilket så är det oerhört viktigt att ha ett tydligt ledarskap och behandla alla rättvist på jobbet. Likaså att vara lyhörd för om någon verkar må dåligt på jobbet. Det kan bland annat visa sig genom att personen verkar mer stressad än vanligt eller drar sig undan, menar Kristina Ström Olsson.

Läs mer: Mer förståelse för psykisk ohälsa

I en tidigare undersökning fann Länsförsäkringar att de som är yngre, under 30 år, i större utsträckning lider av psykiska besvär i arbetslivet och de upplevde att de har svårare att påverka sin situation än vad de äldre åldersgrupperna upplevde.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

VD-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.