Många svenska medarbetare har personlig kontakt med vd

Ledare En ny undersökning i sju länder visar att Sverige har störst andel medarbetare som haft personlig kontakt med företagets vd. Svenska medarbetare är dessutom mer bekväma med att framföra kritik till ledningen och tycker generellt att det är högt i tak där man arbetar.

Många svenska medarbetare har personlig kontakt med vd
Mike Ettling

Hela 94 procent av de svenska respondenterna har haft personlig kontakt med företagets vd. I Storbritannien är det enbart två av tre som haft det, detta enligt en undersökning som it-företaget Unit4 har genomfört.

Resultaten är baserade på 1837 svar från chefer och tjänstemän i sju länder – Kanada, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. Undersökningen omfattar 247 svar från svenska arbetsplatser. Syftet med undersökningen var att identifiera skillnader och likheter gällande kultur, ledning och organisation mellan de olika länderna.

Undersökningen visar bland annat att Sverige är det land, tillsammans med Nederländerna, där flest antal medarbetare (99 procent chefer och 88 procent tjänstemän) känner sig bekväma med att framföra kritik till ledningen. Detta kan jämföras med resultaten från Storbritannien och USA där enbart tre av fyra tjänstemän känner sig trygga med detta.

I Sverige är det även flest respondenter (54 procent) som håller med om att ledningen respekterar synpunkter från tjänstemän gällande ledningsfrågor. (I Storbritannien är det 39 procent, och i USA 31 procent).

– Att en så stor andel av medarbetarna i Sverige har en personlig kontakt med vd överensstämmer med bilden vi haft sedan tidigare, säger Katarina Gunnarsson, vd för Unit4 Norden och fortsätter:

– Det känns väldigt bra att anställda i Sverige vågar framföra kritik till ledningen samt att de menar på att ledningen respekterar och tar med sig deras synpunkter. Detta är något som särskiljer Sverige från de övriga marknaderna och det tolkar jag som mycket goda förutsättningar för att kunna tillvarata de moderna affärssystemen som skapar en ökad närhet mellan medarbetare och olika delar av organisationen.

Vidare håller en majoritet i Tyskland (53 procent) och Sverige (50 procent) med om att deras röster som tjänstemän gör sig hörd inom organisationen.

Det som sticker ut i undersökningen är att så många medarbetare på marknader utanför Sverige inte har träffat vd eller känner sig lika bekväma med att framföra kritik.

– När chefer är frånkopplade från sina anställda kan det leda till mycket lägre produktivitet på arbetet vilket i slutändan kan påverka resultatet. Detta gammaldags sätt att leda passar inte in hos dagens företag, säger Mike Ettling, CEO på Unit4.

Andra resultat från undersökningen:

• I Sverige och Norge är det något färre som anser att ledningens vision är tydlig jämfört med de andra länderna.

• I Sverige är det lägst andel (19 procent) som håller med om att chefen ska tala öppet om politiska frågor.

• Sverige, Norge och Tyskland är de länder med högst andel kvinnliga chefer (36 procent i respektive land). USA och Nederländerna har lägst andel kvinnliga chefer (20 respektive 22 procent)

• Chefen är vanligtvis i åldern 46-55 år. USA och Kanada är de länder med flest äldre chefer, 40 procent respektive 32 procent är över 56 år. USA är det land med högst andel chefer (7 procent) över 65 år.

• I Norge (40 procent) och Sverige (41 procent) är man mest tveksam till om chefen är rätt person för jobbet. I USA högst andel (51 procent) som tycker vd är mest lämplig för jobbet.

Bloggen

På nytt jobb

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
VD-tidningen

Vd-tidningen Premium

Med fullt fokus på vd-rollen.
Full tillgång till strategiska artiklar med tips och analyser.